Column Wim van den Boomen: Kwaliteit van huisvesting

Column Wim van den Boomen: Kwaliteit van huisvesting
1 maart 2018 Mirthe Post

De agrarische sector heeft goed ondernemerschap en goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan. Als Portefeuillehouder Goed Werkgeverschap, vind ik dat wij verantwoordelijk zijn voor goede huisvesting van de arbeidsmigranten die op onze bedrijven werken. Het imago van de sector loopt zo af en toe een deukje op doordat huisvesting van onvoldoende kwaliteit wordt aangeboden. De hele sector wordt dan de dupe van circa 5% ondernemers die zich niet aan de regels houden, terwijl 95% het wel goed doet. Ik vergelijk dit met de dokter die alleen zieke mensen ziet. Dit betekent echter niet dat heel Nederland ziek is.

Om de kwaliteit van huisvesting te garanderen zijn we al geruime tijd met de vakbonden in gesprek. Er is een gezamenlijk resultaat bereikt, dat we in de nieuwe cao-tekst van de Open Teelten hebben verwerkt. Deze tekst zou ook kunnen gelden voor de cao’s Glastuinbouw en Productie gerichte Dierhouderij. Door middel van de nieuwe huisvestingsafspraken is een belangrijke stap gezet om huisvestingskosten te kunnen verrekenen met het wettelijk minimumloon. We hebben in deze tekst gekeken wat er mogelijk is in de praktijk, en waar we naar toe willen met de huisvestiging.

Belangrijk vinden wij het als vertegenwoordiger van uw sector ook, dat de certificering aansluit bij bestaande instantie die al op uw bedrijf komen. Denk daarbij aan keurmerken Global GAPP en MPS. Daarnaast is het ook mogelijk om de huisvesting door de Stichting Normering Flexwonen (SNF) te laten certificeren.

Door middel van de nieuwe huisvestingsnorm is een belangrijke stap gezet om goed werkgeverschap in de agrarische sector te versterken, waardoor we minder deukjes oplopen en het percentage huisvesting van onvoldoende kwaliteit verder naar beneden kunnen brengen.

Wim van den Boomen
Portefeuillehouder Sociaal Economisch Beleid
LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter