Column Peter Loef: wat is uw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt?

Column Peter Loef: wat is uw concurrentiepositie op de arbeidsmarkt?
11 september 2017 Mirthe Post

De lasten en risico’s verbonden aan het op de eigen loonlijst hebben staan van werknemers, zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Geen logischer gevolg dan, dat er een enorme vlucht naar flexibele arbeid in de vorm van uitzenden en payrolling is.

Ondernemers zijn inmiddels aan dit ‘risicoloos gemak’ gewend geraakt. Zelfs als de lasten en risico’s minder worden, zou dat dan voor een ondernemer nog voldoende opwegen tegen de ontzorgde dienstverlening van een uitzendbureau of een payroller? Mocht er in de arbeidsmarkt niets veranderen dan denk ik dat het antwoord op deze vraag ‘nee’ is. Maar er is wel degelijk iets aan het veranderen. Er ontstaat krapte en concurrentie op de arbeidsmarkt. De krapte is er op alle niveaus, voor het werk in de productie, de techniek, de wetenschap, het management en de HR.  Zelfs het aanbod van arbeidsmigranten dat zich rechtstreeks meldt of via uitzendbureaus wordt aangeboden, is geen zekerheid meer. Kortom, de ondernemer komt klem te zitten tussen enerzijds het risicoloos gemak en anderzijds de beschikbaarheid van goed personeel of zelfs überhaupt de beschikbaarheid van personeel.

En toch zijn er ondernemers die ik spreek, die op alle niveaus binnen hun bedrijf geen problemen ervaren. Dit zijn bedrijven waar op alle niveaus werknemer tevredenheids onderzoeken worden uitgevoerd en er werkoverleggen en functioners- en beoordelingsgesprekken plaatsvinden. Zelfs de uitzendkrachten worden in dat soort onderzoeken en gesprekken meegenomen. Die bedrijven letten ook op wie zij aanstellen als leidinggevende. Is de betreffende persoon in staat een goede sfeer te creëren, is hij empathisch, heeft hij aandacht voor de individuele medewerker en heeft hij daar ook écht plezier in?!

En ja, natuurlijk speelt salaris ook een rol. Maar onderzoeken hebben aangetoond dat vooral de ‘zachte’ aspecten redenen voor werknemers zijn om ontevreden te worden en weg te gaan. Daarbij zullen zij ook geen ambassadeur voor de werkgever zijn als er vacatures op het bedrijf zijn.

Investeer in uw personeel(sbeleid), écht het resultaat draagt bij aan het verbeteren van uw imago en daarmee aan uw  concurrentiepositie op de arbeidsmarkt en dat wordt stééds belangrijker!!

Peter Loef
Beleidsspecialist Arbeid LTO Glaskracht Nederland / LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter