Column Peter Loef: “cao-onderhandeling glastuinbouw proces van lange adem”

Column Peter Loef: “cao-onderhandeling glastuinbouw proces van lange adem”
21 november 2019 Diana Eleveld

“Eind dit jaar loopt de Cao Glastuinbouwsector af, de onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn al gestart. Om de wensen en behoeften van de ondernemers goed in beeld te hebben, zijn ondernemers uit verschillende regio’s en van verschillende teelten verzameld in de zogeheten ondernemersgroep cao en pensioen van Glastuinbouw Nederland.  Ook Plantum maakt deel uit van deze groep. In die groepen zitten bedrijfseigenaren en HR-functionarissen uit de bedrijven. Zeker in de voorbereiding van een onderhandelingsproces en tussen de onderhandelingen door, komt deze groep frequent bij elkaar. De ondernemersgroep kiest uit haar midden een onderhandelingsdelegatie en er is een woordvoerder gekozen.  Via een enquête die we eerder hebben uitgevoerd, konden de leden aangeven wat zij belangrijk vonden. Veel leden hebben de enquête ingevuld, wat ook de betrokkenheid laat zien. Ook zijn de vragen die bij de Werkgeverslijn zijn binnengekomen meegenomen. Door de ondernemersgroep zijn vervolgens voorstellen geformuleerd. De voorstellen zijn – en tegenvoorstellen worden – allen doorgerekend op basis van beschikbare werkroosters. Ook kosten en arbeidsmarktpositie zijn belangrijke referentiepunten.

Versimpelen

“Een grote wens van onze leden is een simpelere (basis) cao met ruimte om op bedrijfsniveau tot afspraken te komen.  Momenteel is de cao te ingewikkeld, met te veel soorten regelingen, werkroosters en toeslagen. Dat moet gemakkelijker. Tijdens de vorige ronde, zijn we hier met de vakbonden niet uitgekomen. Aangezien die nog maar net achter ons ligt, is hier geen verwachting bij. We willen dat de glastuinbouw de ruimte die de WAB biedt, mag benutten. Denk aan het oproepen van oproepkrachten binnen 24 uur in plaats van 4 dagen. “

Communicatie ligt gevoelig  

Aan het begin van het onderhandelingsproces leggen wij en de vakbonden onze wensen op tafel waarna het proces begint. De ervaring is dat het totale proces een lange adem vraagt. Bij de vorige cao duurden de onderhandelingen in totaal langer dan een jaar. Tussendoor wordt indien nodig de achterban opnieuw geraadpleegd, of nemen we de tijd om zaken door te rekenen. We vinden het belangrijk om onze leden gedurende het onderhandelingsproces goed te informeren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Allereerst omdat de een meer wil horen dan de ander. Anderzijds kun je strategische keuzen en inzet gedurende zo’n proces niet delen. We hebben ervoor gekozen om de nieuwsbrief als communicatiemiddel te gebruiken en deze niet openbaar te verspreiden. We hebben in het vorige proces tenminste 40 berichten verstuurd. Daarbij zeg ik tegen iedereen die meer informatie wil: bel mij op! Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat onze leden aangehaakt blijven en vertrouwen houden.

Peter Loef
Beleidsspecialist Arbeid Glastuinbouw Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter