Column Nicole Alberts: samen bereik je meer

Column Nicole Alberts: samen bereik je meer
11 februari 2019 Maartje Jager

Achter de schermen zijn medewerkers van de verschillende LTO-organisaties dagelijks in de weer voor een gezonde arbeidsmarkt en een goede positie voor agrarische werkgevers in Nederland. Nicole Alberts, projectleider arbeidsmarkt en onderwijs bij LLTB, vertelt over de samenwerking en afstemming tussen de verschillende regio’s. Lees de column op onze site.

Op het thema sociaal economisch beleid is regionale samenwerking van essentieel belang. Maandelijks spreken we met beleidsadviseurs en projectleiders van LLTB, ZLTO en LTO Noord over de uitdagingen en kansen die op ons pad komen.

Natuurlijk zorgen wet- en regelgeving, cao’s, verloning en sociale economische aspecten ervoor dat veel zaken op landelijk niveau geregeld zijn. Dat neemt niet weg dat de wens en noodzaak tot een goede invulling voor de eigen regio er wel is. Daarom kijken we gezamenlijk naar de richtlijnen maar maken we ieder een eigen vertaling naar de regio’s als dat nodig is. Kennis en ervaringen worden daarbij gedeeld en we sparren over zaken waar onze achterban mee te maken krijgt in het kader van goed werkgeverschap.

Ook buigen we ons gezamenlijk over vraagstukken en informeren en stimuleren we elkaar, waar het gaat om het initiëren van projecten met financiën vanuit Colland Arbeidsmarkt. We werken hierin aan maatschappelijke economische thema’s en hechten aan duurzame oplossingen. Ook hier maken we een duidelijke vertaling naar de regio’s. We starten pilots, die vaak geïnitieerd worden in samenwerking met ondernemers; zijn ze succesvol gebleken dan ligt een uitrol naar andere regio’s voor de hand.

De arbeidsmarkt in Nederland en specifiek in onze sector kent de komende jaren nog veel uitdagingen. Het geeft veel voldoening dat ik met mijn betrokkenheid en kennis daar een bijdrage aan mag en kan leveren. Het feit dat het LTO Arbeidsmarktteam inclusief de Werkgeverslijn daarbij een belangrijke sparringpartner is, koester ik van harte en ik ben ervan overtuigd dat werkgevers daar de vruchten van plukken.

 

Nicole Alberts

Projectleider Arbeidsmarkt en Onderwijs LLTB

0 Reacties

Laat een reactie achter