Column Math Creemers: samen werken aan een mooie én veilige sector

Column Math Creemers: samen werken aan een mooie én veilige sector
5 juli 2017 Diana Eleveld

De agrarische sector geeft ons internationaal aanzien. Dankzij boeren, tuinders en hun medewerkers is Nederland de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld, goed voor een exportwaarde van 90 miljard euro. Nederland volgt daarmee de Verenigde Staten. Qua kennis en innovatiekracht neemt Nederland, mede dankzij onze Wageningen Universiteit, internationaal een absolute toppositie in.

Duurzaam werken

Daarnaast vervult de sector een belangrijke en toenemende maatschappelijke rol. De land- en tuinbouw onderhoudt voor een belangrijk deel ons landschap en vervult steeds meer maatschappelijke functies. Denk aan de ontwikkeling van recreatie en zorgboerderijen.

Met recht een sector om trots op te zijn! En bij zo’n sector horen ook werkomstandigheden waar je trots op mag zijn en waar ondernemers en werknemers gezond en met plezier tot aan hun pensioen kunnen werken. Kortom een sector waar duurzaam gewerkt wordt.

Elk ongeluk is er een teveel!

Als ondernemer kent u uw bedrijf door en door. Daarin schuilt ook een zeker risico. Zo bestaat de kans dat u bepaalde risico’s niet meer ziet. Dat is logisch en heel herkenbaar, maar dat maakt ook kwetsbaar want als ondernemer bent u niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van uzelf en uw gezinsleden, maar ook voor die van erfbetreders, stagiairs en oproepkrachten.

In deze zomerperiode, met vaak meer drukte van mensen op uw bedrijf, is het goed om daar bij stil te staan. Zo lezen we helaas nog te vaak in kranten dat het fout gegaan is en er iemand is verongelukt met een trekker, kinderen betrokken zijn geraakt bij een ongeluk op het erf of dat iemand is aangevallen door een stier of door een dak is gevallen. Dit moet en kan beter! Daarom heeft Stigas samen met een tiental andere organisaties de handen in elkaar geslagen voor de campagne ‘Zero Accidents in 2020’. We zeggen daarmee ‘Elk ongeluk is er een teveel!’

Werkgeverslijn en Stigas

Op de themapagina Veilig werken op de site van de Werkgeverslijn leest u deze maand hoe u uw bedrijf zo veilig mogelijk kunt maken. We geven samen met de Werkgeverslijn praktische voorbeelden en tips over veilig werken op uw bedrijf. Stigas werkt hier graag aan mee. Stigas is er voor alle agrarische bedrijven; voor zelfstandig ondernemers, werkgevers en hun medewerkers om veilig en gezond te kunnen werken tot aan hun pensioen.

Stigasadviseurs helpen u graag met de uitvoering van bijvoorbeeld de risico-inventarisatie (RIE) of het oplossen van geconstateerde risico’s. Stigas wordt bestuurd door werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder LTO Nederland. De Werkgeverslijn en Stigas werken nauw samen om kennis te delen en voorlichting te geven. Zo versterken wij elkaar als het gaat om gezond, veilig en duurzaam werken in de agrarische sector!

Math Creemers
Directeur Stigas

0 Reacties

Laat een reactie achter