Column Maartje Jager: ‘een nieuw jaar voor iedereen’

Column Maartje Jager: ‘een nieuw jaar voor iedereen’
7 januari 2020 Maartje Jager

En zo staan we weer met elkaar aan het begin van het jaar! 2020, we starten met een nieuw decennium. De jaren ’10 laten we achter ons, die zijn omgevlogen. Op het gebied van arbeidsrecht hebben die jaren ons veel veranderingen gebracht. Rondom het verlofrecht, de Wet Werk en Zekerheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies en de PAWW. En dan nog allerlei fiscale veranderingen en de agrarische cao’s met nieuwe arbeidstijdenregelingen.

Het ziet er niet naar uit dat de jaren ’20 anders gaan worden. We starten 2020 al met grote veranderingen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans. U heeft hier veel over kunnen lezen of horen op onze website, in vakbladen tijdens de webinar of bij één van de bijeenkomsten waar wij mochten spreken. Via al die wegen proberen we u te informeren over alle veranderingen die de wetgeving onze sector brengt.

Als u al die regels perfect volgt, maakt dat u een goed werkgever? Ja en nee. Ja, omdat u weet wat de wettelijke kaders zijn waarbinnen u kunt opereren. De regels moeten ervoor zorgen dat werknemers een eerlijk loon krijgen, niet teveel werken en een veilige werkomgeving hebben. Er moet een eerlijk en evenwichtig speelveld op de arbeidsmarkt ontstaan.
Maar anderzijds zit goed werkgeverschap in het hart. Hoe gaat u om met uw werknemers? Ziet u hen echt? Waardeert u het werk wat ze voor u doen? Gaan uw werknemers met plezier naar het werk? Voor dit nieuwe jaar daag ik u uit om na te denken over de volgende vraag: zou u bij uzelf willen werken?

Tegelijk kunnen we niet ontkennen dat er veel regels afkomen op werkgevers in de land- en tuinbouw. En lang niet alle regels sluiten aan bij ons type seizoenmatige arbeid. Vergeet niet dat we u graag helpen bij uw werkgeverschap. Ook in 2020. Heeft u vragen, wilt u even sparren, zoekt u een voorbeeldcontract? Neem gerust contact met ons op! We denken graag met u mee en vinden het ook van belang om signalen uit de praktijk te horen.

We wensen u een gezond jaar toe. Voor u, uw werknemers en uw bedrijf!

Namens het team van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw,
Maartje Jager

0 Reacties

Laat een reactie achter