Column Hans Koehorst: WAB per 1 januari 2020 een feit

Column Hans Koehorst: WAB per 1 januari 2020 een feit
8 oktober 2019 Diana Eleveld

Al heel lang hangt de Wet Arbeidsmarkt in Balans, afgekort als WAB, boven de markt. Veel werkgevers vragen zich af hoe ze met alle maatregelen uit deze wet moeten omgaan. Er leven veel vragen, maar nog niet alle antwoorden kunnen worden gegeven. Hoe werkgevers dus moeten anticiperen op de WAB is niet in een eenvoudige blauwdruk te vangen. Feit blijft, informeer uzelf en houdt rekening met de vele nieuwe verschillende maatregelen die op uw afkomen!

Hoe zat het ook alweer?

Terug naar het begin. Het huidige Kabinet heeft in het Regeerakkoord uit 2017 al aangekondigd dat de arbeidsmarkt uit balans is. Daarmee bedoelde zij dat de toename van tijdelijke contracten en  het aantal zzp’ers aan banden moet worden gelegd: het vaste contract moet weer de norm  worden. Het Kabinet zag de oplossing in het aantrekkelijker maken van het vaste contract en het beprijzen van het tijdelijke contract. Deze ‘oplossing’ is in de WAB uitgewerkt in een groot aantal maatregelen. De drie belangrijkste zijn hierna uitgewerkt.

Ten eerste wordt het weer mogelijk om maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar te verstrekken, waarna automatisch een vast contract ontstaat tenzij de keten met 6 maanden wordt onderbroken. De zogenaamde onderbrekingstermijn van 6 maanden kan bij cao beperkt worden tot 3 maanden.

Ten tweede wordt ontslag ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden door de invoering van de zogenaamde cumulatiegrond. Werkgevers kunnen een beroep doen op deze ontslaggrond, waarbij wel rekening moet worden gehouden dat de kantonrechter een bovenop de geldende transitievergoeding tot maximaal 50% extra vergoeding kan toekennen. Een derde belangrijke wijziging is de invoering van de transitievergoeding vanaf dag 1.

Voor veel ondernemers is de WAB nog een ‘ver-van-mijn-bed-show’, maar 1 januari 2020 is dichterbij dan u denkt. De WAB maakt het veelal duurder, maar in sommige opzichten ook makkelijker. Bereid u voor op wat de WAB voor u betekent. Benut de kennis en ervaring van de Werkgeverslijn, kijk op www.werkgeverslijn.nl/wab of bel naar 088 – 888 66 88.

Hans Koehorst
Specialist Sociaal economisch beleid, LTO Nederland

 

0 Reacties

Laat een reactie achter