Column Hans Koehorst: Help! Waar haal ik de mensen vandaan?

Column Hans Koehorst: Help! Waar haal ik de mensen vandaan?
3 juli 2018 Mirthe Post

Steeds meer werkgevers geven signalen af dat het lastiger is om aan voldoende en gekwalificeerd personeel te komen. Of het nu gaat om personeel voor eenvoudige oogstwerkzaamheden of hooggeschoolde technische of commerciële functies: in alle gevallen is het aanbod schaars. Waar haal ik de mensen vandaan? is een veelgehoorde vraag en soms al een noodoproep! Oplossingen zijn niet eenvoudig, maar ‘boeien en binden’ van werknemers blijkt een belangrijke sleutel.

De sterke economie zorgt ervoor dat er in alle sectoren voldoende werk is. Personeel kan kiezen waar aan de slag te gaan. De land- en tuinbouw moet concurreren met andere sectoren zoals de logistiek of de metaalsector. Werknemers hebben de keuze uit verschillende werkgevers om aan de slag te gaan en kiezen op deze vraagmarkt voor de leukste functie bij het meest aantrekkelijke bedrijf met de beste arbeidsvoorwaarden. Ook arbeidsmigranten merken het ruime aanbod van werk en kiezen ook voor andere sectoren dan de agrarische sector.

Wat kunt u doen in uw zoektocht naar personeel? Er zijn veel mogelijkheden om aan personeel te komen, maar het begint bij uzelf als werkgever. In hoeverre bent u in staat om uw personeel te boeien en te binden en potentiele werknemers voor uw bedrijf te interesseren. Dit voorjaar vertelde een werkgever dat hij veel meer moeite moest doen om zijn potentiele werknemers te interesseren voor werk op zijn bedrijf. Volgens hem wordt het steeds belangrijker om personeel in  alles te ontzorgen. Vervoer van en naar het werk, scholing, goede maaltijden, ziektekostenverzekering, goede huisvesting, aantrekkelijke beloning en een goede werksfeer met op zijn tijd ontspanning.

Ook LTO Nederland houdt de vinger aan de pols. De krapte op de arbeidsmarkt staat ook op de agenda van de Tweede Kamer. Het Kabinet heeft inmiddels, mede op aandringen van LTO Nederland, besloten dat voor werknemers uit Kroatië per 1 juli 2018 niet langer meer een werkvergunning nodig is. Daarnaast neemt LTO Nederland initiatieven om zij-instroom te bevorderen, statushouders werkervaring te laten opdoen en het imago te versterken.

Maar waar haal ik nú de mensen vandaan? Een uitzendbureau is de eerste en ogenschijnlijke makkelijke route, maar ook zij vissen in de dezelfde vijver. Als werkgever kan je ook contact opnemen met een Werkgeversservicepunt van het UWV in uw regio, het EURES-netwerk raadplegen of contact zoeken met bijvoorbeeld Seasonal Work van LTO Arbeidskracht. Eenvoudiger is het benutten van uw eigen netwerk, bieden van stages en werkervaringsplaatsen of scholen bellen om in contact te komen met afgestudeerden. In alle gevallen geldt: u moet wel
zelf aan de slag!

Hans Koehorst
Specialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid
LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter