Column: geeft ‘vertrouwen in de toekomst’ u vertrouwen?

Column: geeft ‘vertrouwen in de toekomst’ u vertrouwen?
2 november 2017 Mirthe Post

Het nieuwe Kabinet is inmiddels een paar dagen aan de slag met het nieuwe regeerakkoord. De komende 3½ jaar hebben ze de handen vol aan de uitvoering van alle nieuwe plannen. Die moeten vertrouwen geven voor de toekomst, maar geven ze ook vertrouwen voor u als werkgever?

Het regeerakkoord ademt het ‘zoeken naar balans’ uit. Aan de ene kant worden lasten verlicht, maar aan de andere kant betalen burgers en bedrijven toch ook de rekening. Gratis geld bestaat niet! Dus lastenverlichting moet gedekt worden uit lastenverzwaringen. Ook voor de arbeidsmarkt staan veel nieuwe maatregelen op stapel. Er moet een nieuw balans ontstaan tussen vast en flexibel werk. Het nieuwe Kabinet wil meer mensen met vast werk en wil werken  aantrekkelijker maken. Een aantal voorstellen repareren de aangerichte schade en onzekerheid van de afgelopen jaren bij werkgevers én werknemers, maar ook nieuw beleid wordt aangekondigd. De zogeheten ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ wordt aangepakt door inperking van payrolling en minimumtarieven voor zzp’ers. Ook staan grote hervormingen op stapel bij het pensioenstelsel en aanpassing van het belastingstelsel.

Geeft het regeerakkoord dan vertrouwen dat er ‘vertrouwen in de toekomst’ ontstaat. Het zijn immers nu nog maar papieren zinnen. Ze moeten in wetten worden uitgewerkt, worden afgestemd met sociale partners en vervolgens moeten de leden van Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen. Dat proces gaat tijd kosten en voordat alles in de praktijk realiteit is is het zo 2019 of 2020. Dat duurt dus nog een hele tijd. Ik hoor u al denken: ‘dat geeft nog geen vertrouwen’. Eens, maar LTO Nederland zal er bovenop zitten om de ambities van het Kabinet omgezet te krijgen in daden die vertrouwen geven.

 Op 13 november organiseert de Werkgeverslijn een webinar   waarin Maartje Jager en ik ingaan op de ins en outs van het   nieuwe regeerakkoord. U kunt zich daarvoor nog steeds   aanmelden.

  Hans Koehorst
Specialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid
LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter