Column: een calamiteit op je bedrijf, je moet er niet aan denken?

Column: een calamiteit op je bedrijf, je moet er niet aan denken?
1 februari 2018 Mirthe Post

We hopen dat het u nooit gebeurt, een calamiteit op het bedrijf. Niet voor u maar ook niet voor uw medewerkers. Een calamiteit komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Het is verstandig om juist als er niets aan de hand is vast na te denken over een calamiteit. Soms kun je de calamiteit vooraf voorkomen maar vaak ook niet. Heeft u voldoende gedaan om een calamiteit te voorkomen? Bent u voldoende voorbereid als er toch een calamiteit komt?

U bent het inmiddels gewend, de Werkgeverslijn werkt met maandthema’s. In de betreffende maand geven we extra aandacht aan een specifiek onderwerp. Deze maand is dat het voorkomen van en omgaan met onverwachte gebeurtenissen op het bedrijf.

De Werkgeverslijn heeft in opdracht van Colland en in samenwerking met Stigas een handboek gemaakt waarin staat wat u nu kunt doen, wat u kunt doen tijdens de calamiteit en wat u daarna het beste kunt doen. Het focust zich op arbeid en werkgeverschap. We hebben het handboek EHBC genoemd, Eerste Hulp Bij Calamiteiten. Het heeft zijn meerwaarde al bewezen tijdens de grote storm die we in januari hebben gehad. Het

handboek is veel geraadpleegd en veel gedownload.

Ons advies: Kijk snel wat u nu kunt doen en sla de link naar het handboek op. We hopen dat u het EHBC handboek nooit nodig heeft.

Peter Baltus

Projectleider

Projecten LTO Noord

0 Reacties

Laat een reactie achter