Column Cees Ruhé: Heeft groen onderwijs nog toekomst?

Column Cees Ruhé: Heeft groen onderwijs nog toekomst?
1 augustus 2018 Mirthe Post

In maart 2018 heeft de Onderwijsinspectie een rapport uitgebracht over de toekomst van de AOC’s. Hoewel ik enkele stevige conclusies had verwacht, is het rapport alsnog hard bij mij aangekomen. De financiële positie van een aantal AOC’s is moeizaam en het aantal leerlingen neemt naar verwachting in de komende vijf jaar met gemiddeld 20% af.

Dan besef je des te meer dat hier, voor ons als agrarische sector, een belangrijke opgave ligt. Groen onderwijs zorgt immers nu en in de toekomst voor de noodzakelijke instroom van goed opgeleide bedrijfsopvolgers en medewerkers in de land- en tuinbouw. Samen met groen onderwijs willen we tot een goede aanpak komen.

LTO Nederland wil graag met het groen onderwijs meedenken hoe de krimp van het aantal leerlingen het beste kan worden opgevangen. De oplossing ligt volgens mij vooral in de concentratie van opleidingen en het versterken van de samenwerking tussen de mbo’s onderling. Een intensieve samenwerking tussen AOC’s en ROC’s om goed groen onderwijs in de regio in stand te houden zou ook bespreekbaar moeten zijn, evenals een goede verbinding naar de HBO’s.

Op 5 juli jl. is de onderwijsvisie 2018 van LTO Nederland gepresenteerd aan onze regionale en sectorale onderwijsbestuurders. We willen naar kernopleidingen voor Dier en voor Plant. In de kernopleidingen is een team van goede vakdocenten aanwezig dat de continuïteit, kwaliteit en innovatie van het onderwijs kan waarborgen en uitstraling heeft naar de sector. Tevens is in de kernopleidingen sprake van goede faciliteiten en voorzieningen voor praktijkleren en een cluster van goede leerbedrijven. De kernopleidingen kunnen door middel van satellietopleidingen een sectorale of regionale inkleuring aan het onderwijs geven.

De relatie tussen groen onderwijs en LTO Nederland is de laatste jaren sterk verbeterd. Zo is er regelmatig overleg met de groene MBO’s en wordt er samengewerkt in SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en het Groenpact. We willen samen met groen onderwijs invulling geven aan Leven Lang Ontwikkelen in de agrarische sector. Ik maak mij er hard voor dat we met groen onderwijs het regulier onderwijs voor de agrarische sector goed  kunnen vormgeven.

Cees Ruhé
Portefeuillehouder Innovatie en Onderwijs LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter