Colland? Uhm wat is dat ook alweer…?

Colland? Uhm wat is dat ook alweer…?
2 juli 2019 Maartje Jager

Laatste update: 29 juli 2019, 16:57

In de uitingen van onder meer de Werkgeverslijn komt u regelmatig het logo van Fonds Colland Arbeidsmarkt tegen. Maar wat is dat nu eigenlijk? En wat heeft u daar aan als werkgever?

Colland is het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector, zowel werkgevers- als werknemerspartijen zijn hierin vertegenwoordigd. Het samenwerkingsverband bestaat uit BPL Pensioen (pensioenfonds voor de gehele groene keten en aanverwante sectoren), Colland Arbeidsmarkt (regelingen voor scholing, ontwikkeling en arbeidsmarktprojecten), Stigas (begeleiding voor gezond, vitaal en veilig werken) en Sazas (specialist in verzuimoplossingen in de agrarische en groene sector).

Fonds Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Colland zet zich in voor 1. Goede arbeidsverhoudingen, 2. Goede arbeidsomstandigheden, 3. Een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de cao’s, 4. Een optimale werking van de arbeidsmarkt en 5. Scholing en kennis.

Er is bijvoorbeeld een cursusgroepenregeling gericht op het vergroten van vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische en groene sector. Dit is van belang voor de ontwikkeling van uw werknemer, maar ook van uw bedrijf. Voor geselecteerde opleidingstrajecten kunt subsidie aanvragen bij Colland, uw medewerker kan dit ook zelf aanvragen.

Daarnaast zetten wij samen met de betrokken organisaties en de LTO-familie in op het ontwikkelen en uitvoeren van voor u relevante projecten. Projecten die u als werkgever direct of indirect vooruit helpen, en (gedeeltelijk) gefinancierd worden door Colland. Denk bijvoorbeeld aan de dienstverlening van de Werkgeverslijn, het agrarisch keurmerk rondom huisvesting van arbeidsmigranten, het versterken van het netwerk met groene onderwijsinstellingen, de aanpak rondom instroom van bepaalde doelgroepen, etc. Projecten die wij ontwikkelen zijn gebaseerd op signalen en ervaringen van u als werkgever in combinatie met ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Projecten die u ondersteunen in het goed werkgever zijn én bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt.

Blijf vooral aangeven waar u als werkgever uitdagingen ervaart en ondersteuning nodig heeft, uw ervaring doet er toe en wordt steeds belangrijker!

Liesbeth van der Vegt
Coördinerend projectleider Arbeid & Onderwijs

Tip: meer weten over Colland Arbeidsmarkt? Bekijk onze themapagina!

 

0 Reacties

Laat een reactie achter