Colland arbeidsmarktonderzoek 2016

Colland arbeidsmarktonderzoek 2016
7 februari 2017 Mirthe Post

Laatste update: 8 maart 2017, 14:09

In opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt is in 2016 in alle bij Colland aangesloten sectoren een arbeidsmarktonderzoek gehouden onder ruim 3.000 bedrijven. Het rapport geeft een actueel beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren.

De hier gepresenteerde informatie is verzameld ter ondersteuning van beleidsvorming voor sociale partners in de agrarische en groene sectoren, maar kan ook interessant zijn voor anderen  zoals bedrijven, werknemers, het beroepsonderwijs, overheden en andere beleidsmakers.

In het rapport wordt zo veel mogelijk aangesloten bij al beschikbare informatie van Colland Arbeidsmarkt (de zogenaamde factsheets) en overig vrij verkrijgbare arbeidsmarkt gegevens. De informatie uit deze jaarlijks gepubliceerde factsheets wordt in dit rapport aangevuld met extra informatie over mobiliteit en verwachtingen van bedrijven in de nabije toekomst. Belangrijk is ook dat het door de omvang van het onderzoek mogelijk is om ook informatie te geven op het niveau van een aantal deelsectoren.

Tussen de bij Colland aangesloten sectoren bestaan grote verschillen. Deze verschillen komen in het rapport duidelijk naar voren. Om gebruik van de gegevens te vergemakkelijken zijn daarom ook overzichten op het niveau van sectoren gemaakt. De zogeheten “sectorfiches”. Daarin is in 2 pagina’s een overzicht te zien van de belangrijkste cijfers uit zowel het onderzoek als uit de factsheets van Colland.

Voor een samenvattend overzicht in grafieken en tabellen van iedere sector als geheel kunt u hier toegang krijgen tot een zogeheten dashboard. Via het dashboard kunt u ook tabellen en grafieken importeren voor uw eigen documenten. Binnenkort komen hier de resultaten van het onderzoek uit 2016.

Bron: Colland Arbeidsmarkt

0 Reacties

Laat een reactie achter