Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard
11 juli 2017 Mirthe Post

De minister van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Productiegerichte Dierhouderij met een looptijd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 algemeen verbindend verklaard met ingang van 11 juli 2017. Dit besluit is op 10 juli 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Productiegerichte Dierhouderij voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie. In deze cao is een loonsverhoging van 2,5% per 1 januari 2017 afgesproken. Naast de loonsverhoging ontvangen werknemers op 1 oktober 2017 een eenmalige uitkering van 1% over het jaarsalaris.

0 Reacties

Laat een reactie achter