Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard
16 april 2018 Mirthe Post

De minister van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Productiegerichte Dierhouderij met een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 algemeen verbindend verklaard met ingang van 17 april 2018. Dit besluit is op 16 april 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Productiegerichte Dierhouderij voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie. In deze cao vindt er per 1 januari 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020 telkens een loonsverhoging van 2,25% plaats.

0 Reacties

Laat een reactie achter