Cao Paddenstoelen

Cao Paddenstoelen
2 november 2016 Mirthe Post

Laatste update: 7 december 2016, 17:04

De cao paddenstoelen is beëindigd sinds 1 januari 2005. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben sindsdien een aantal keren cao-onderhandelingen opgestart. Deze hebben tot op heden echter niet tot een nieuwe cao geleid. In de praktijk betekent dit dat de cao nawerking heeft voor werknemers die al in dienst waren voor 1 januari 2005. Nawerking van cao’s ligt gecompliceerd. Wij raden u aan hierover individueel advies in te winnen bij voorkomende situaties. Voor werknemers die na 1 januari 2005 in dienst zijn gekomen moet u het wettelijk kader toepassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wettelijk minimumloon en het minimum aantal vakantiedagen. Wettelijke regels zoals veiligheid, arbeidstijden en arbeidsomstandighedengelden uiteraard voor alle werknemers.

Ook als u met uitzendkrachten, zzp’ers of oproepkrachten werkt, is het belangrijk de hierbij horende wetgeving op te volgen.

0 Reacties

Laat een reactie achter