Cao Open Teelten na 1 augustus nog geldig voor leden

Cao Open Teelten na 1 augustus nog geldig voor leden
5 juli 2017 Diana Eleveld
Oogstmachine

Het voorlopig laatste cao-overleg Open Teelten van 26 juli jl. heeft niet geresulteerd in nieuwe cao-afspraken. Doordat de cao niet is opgezegd door cao partijen blijft deze  echter voor leden van de aangesloten werkgeversorganisaties (LTO Noord, ZLTO, LLTB, NFO, Anthos en KAVB) nog maximaal één jaar geldig.

Op 1 december 2016 heeft er een tussentijdse wijziging op de cao Open Teelten plaatsgevonden. Artikel 55 lid 2 is toen gewijzigd (zie de digitale cao-tekst). In dit artikel is vastgelegd dat cao-partijen uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de looptijd de cao kunnen opzeggen. Gebeurt dit niet dan behoudt de cao haar geldigheid tot maximaal één jaar na bovengenoemde datum. De cao is niet opgezegd door één van de sociale partners van de cao Open Teelten. Daardoor blijft de cao van kracht voor leden van de genoemde werkgeversorganisaties.

Dit betekent dat leden gebruik kunnen blijven maken van de uitzonderingen op de ketenbepaling van de WWZ, de regeling seizoenarbeid en de regeling piekarbeid. Algemeenverbindendverklaring heeft geen nawerking dus niet-leden kunnen deze regelingen niet in alle gevallen meer toepassen.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 – 888 66 88.

0 Reacties

Laat een reactie achter