Cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard

Cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard
21 juni 2018 Diana Eleveld

De minister van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Open Teelten met een looptijd van 1 augustus 2017 tot en met 29 februari 2020 algemeen verbindend verklaard met ingang van 22 juni 2018. Dit besluit is vandaag, 21 juni 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Open Teelten  voor alle werkgevers en werknemers in de sectoren akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.

In deze cao Open Teelten is een verhoging van de feitelijke lonen overeengekomen per 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Op beide data stijgen de lonen met 3%. Daarnaast is er een vernieuwde arbeidstijdenregeling geïntroduceerd en is het voor werknemers vanaf 60 jaar mogelijk om onder gunstige voorwaarden minder te gaan werken door deel te nemen aan de seniorenregeling.

0 Reacties

Laat een reactie achter