Cao-loze periode Glastuinbouw

Cao-loze periode Glastuinbouw
11 juni 2018 Mirthe Post

De looptijd van de cao Glastuinbouw eindigt op 30 juni 2018. De onderhandelingen voor een nieuwe cao starten deze maand, dit betekent dat er 1 juli 2018 geen nieuwe cao is. De algemeen verbindend verklaring (AVV) is niet meer van toepassing zodra de looptijd van de cao is verstreken. Zolang er geen nieuwe cao is afgesloten is er sprake van een cao-loze periode. Wat gebeurt er dan met de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers?

Wanneer een werknemer is aangenomen onder toepassing van de cao Glastuinbouw, dan blijven de arbeidsvoorwaarden uit de cao gelden totdat er een nieuwe cao is afgesloten. De arbeidsvoorwaarden uit de cao maken namelijk deel uit van de individuele arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook wel de nawerking van de cao genoemd: de bepalingen uit de cao blijven gelden na de einddatum van de cao. Denk hierbij aan de bepalingen over het loon, arbeidsduur, toeslagen, vergoedingen, vakantie en verlof en arbeidsongeschiktheid.

In een cao-loze periode is het bij nieuwe werknemers mogelijk om op individueel niveau afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden, zonder hierbij rekening te houden met de cao. In dat geval geldt het wettelijk kader als ondergrens (zoals het wettelijk minimumloon en 20 vakantiedagen per jaar). Hierbij dient echter rekening te worden gehouden met het uitgangspunt van gelijk loon voor gelijk werk. U dient er voor te waken dat u nieuwe werknemers ongelijk behandeld ten opzichte van werknemers die al in dienst waren. De nieuwe werknemer mag bijvoorbeeld niet beloond worden op basis van het wettelijk minimumloon als een collega met een vergelijkbare functie in een hogere loonschaal is ingedeeld. Ook kunnen grote verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden van werknemers leiden tot onrust op het bedrijf, wat vaak ongewenst is.

Let op: Er kan met terugwerkende kracht een nieuwe cao worden afgesloten. Wanneer u besluit om bij nieuwe werknemers af te wijken van de cao, kunt u te maken krijgen met de situatie waarbij u met terugwerkende kracht correcties moet uitvoeren.

0 Reacties

Laat een reactie achter