Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard
13 oktober 2016 Mirthe Post

Laatste update: 21 december 2016, 13:53

De cao Glastuinbouw is met ingang van 14 oktober 2016 algemeen verbindend verklaard. De cao geldt daarmee voor de gehele bedrijfstak glastuinbouw. De algemeen verbindend verklaring vloeit voort uit een besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van sociale partners. Hierdoor gelden de cao-bepalingen voor alle werkgevers en werknemers in de glastuinbouwsector, ongeacht of zij lid zijn van een werkgevers- of werknemersorganisatie.
De cao Glastuinbouw heeft een looptijd tot en met eind februari 2018 en geldt voor circa 50.000 werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband en gedeeltelijk ook voor uitzendkrachten die in de glastuinbouw werkzaam zijn.

De nieuwe cao kent een nieuwe vereenvoudigde arbeidstijdenregeling in de vorm van een jaarurenmodel en een nieuwe toeslagentabel voor overwerk en werk buiten de reguliere bedrijfstijd. Daarnaast is een regeling geïntroduceerd voor bedrijven waar structureel op zondag wordt gewerkt. Ook is er de mogelijkheid van een weekrooster van vijf aaneengesloten dagen inclusief de zaterdag en zondag. Bovendien is een regeling opgenomen voor seizoenscontracten waarmee wordt afgeweken van de ketenbepaling uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Voor contracten tot 9 maanden geldt dan een onderbreking van 3 maanden in plaats van de wettelijk termijn van 6 maanden. Lees hier meer over de nieuwe afspraken en download de cao-tekst.

0 Reacties

Laat een reactie achter