Cao enquête voor telers, accountants en uitzendbureaus in de glastuinbouw

Cao enquête voor telers, accountants en uitzendbureaus in de glastuinbouw
6 december 2017 Diana Eleveld

Enquête: ‘Een cao voor de glastuinbouw die past’

Het is nu uw kans om uw mening te geven over de cao glastuinbouw! LTO Glaskracht Nederland heeft twee enquêtes uitgezet (één voor telers en één voor accountants en uitzendbureaus) om input te krijgen voor onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de glastuinbouw. Tot en met 19 december kunt u uw mening geven. Per 1 juli 2018 loopt de huidige cao glastuinbouw af en de voorbereidingen voor de nieuwe cao zijn in volle gang. LTO Glaskracht Nederland peilt door middel van deze enquête wat u belangrijk vindt voor de nieuwe cao. Deze input neemt LTO Glaskracht mee in gesprekken met de vakbonden FNV en CNV.

De enquête voor telers

Als teler bent u kritisch op de cao voor de glastuinbouw. Is de cao niet te duur, kunnen de arbeidstijdenregelingen niet eenvoudiger en staan er geen regelingen in die we eigenlijk niet zouden moeten willen? De cao moet u ondersteunen bij uw bedrijfsvoering en een handvat zijn voor de omgang met uw personeel. De enquête is anoniem en het invullen kost ongeveer 8 minuten. Start hier de enquête.

De enquête voor uitzendbureaus en accountantskantoren

Als uitzendbureau of accountantskantoor die diensten aanbiedt aan glastuinbouwbedrijven, bent u bekend met de cao Glastuinbouw. Vanuit uw betrokkenheid hebt u eveneens diepgaande kennis van onze cao. Wij stellen uw input daarom ook bijzonder op prijs. De enquête is anoniem en het invullen kost ongeveer 8 minuten. Start hier de enquête.

Vervolgstappen

Uw inbreng is belangrijk voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De resultaten worden binnen de ondernemersgroep Arbeid van LTO Glaskracht Nederland besproken. Om het onderhandelingsproces niet onbedoeld te beïnvloeden, kunnen wij helaas niet te vroeg met de resultaten naar buiten komen.

Bron: LTO Glaskracht Nederland

P.S. Plantum voert een eigen inventarisatie uit rondom de nieuwe cao. U hoeft uiteraard maar op één van de enquêtes te reageren.

0 Reacties

Laat een reactie achter