Cao Dierhouderij

Cao Dierhouderij (looptijd 1 juli 2012 t/m 31 december 2013)

De cao Dierhouderij is de voorganger van de cao Productiegerichte Dierhouderij en van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij wordt besteed. Dit betrof de volgende sectoren:

 • melkveehouderij
 • varkenshouderij
 • pluimveehouderij
 • kuikenbroederij
 • paardenhouderij
 • melkgeitenhouderij
 • vleesveehouderij
 • konijnenhouderij
 • nertsenhouderij
 • schapenhouderij
 • overige dierlijke sectoren

De sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij vallen sinds 1 januari 2014 onder de werkingssfeer van de cao Productiegerichte Dierhouderij. Voor de overige sectoren die niet onder de werkingssfeer van de cao Productiegerichte Dierhouderij vallen kan nawerking van deze cao Dierhouderij gelden.

Documenten cao Dierhouderij: