Aanmelden cao abonnement

Heeft u klanten die met de agrarische cao’s werken? Bent u ook aan het puzzelen met agrarische regelingen, overwerktoeslagen of inschaling en beloning van medewerkers? Bent u agrarisch ondernemer en wilt u graag automatisch op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen van uw cao? Moet u als uitzendbureau de inlenersbeloning van de agrarische sector toepassen en heeft u daar vragen over?

Het cao-abonnement biedt uitkomst!

Bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw werken adviseurs die gespecialiseerd zijn in de agrarische cao’s, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Zij kunnen u adviseren over allerlei cao-kwesties waar u in de praktijk mee te maken kunt krijgen. Deze adviseurs beschikken over brede kennis van agrarische cao’s en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend zijn onze specialisten thuis in de agrarische sector. In combinatie met contacten met direct onderhandelende partijen kunnen zij u als geen ander adviseren over de voor u optimale toepassing van de cao.

Onder het cao-abonnement vallen de cao’s waarbij onder andere LTO Nederland als onderhandelingspartner is betrokken. Dit zijn de cao’s Glastuinbouw, Open Teelten, Dierhouderij en Paddenstoelen. Tevens kunnen wij u van informatie voorzien inzake de cao Hoveniers en de cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (LEO), waarbij respectievelijk de VHG en Cumela als onderhandelingspartner betrokken zijn.

Wat zijn de voordelen van het cao-abonnement?

  • U kunt kosteloos gebruik maken van de telefonische helpdesk van de Werkgeverslijn. Bij de Werkgeverslijn kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van de primair agrarische cao’s, arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Zonder cao-abonnement is dit niet mogelijk voor intermediairs (uitzendbureaus, accountants- en administratiekantoren of payrollbedrijven)
  • U wordt proactief op de hoogte gehouden van actualiteiten rondom de cao(‘s) die u gebruikt. U ontvangt een digitale nieuwsflits als er bijvoorbeeld een cao-akkoord is gesloten of als er sprake is van een loonsverhoging. Ook ontvangt u de actuele looncijfers die voor uw cao van toepassing zijn.
  • Tevens ontvangt u ieder kwartaal een Stand van Zaken nieuwsbrief die een overzicht geeft van de ontwikkelingen van de agrarische cao’s.
  • Cao-boekjes krijgt u automatisch toegestuurd. Voor cao-abonnementhouders zijn de eerste twee boekjes gratis van de cao’s die LTO Nederland afsluit. Daarnaast is het mogelijk om extra boekjes bij te bestellen tegen een gunstig tarief.