Cao-akkoord Productiegerichte Dierhouderij

Cao-akkoord Productiegerichte Dierhouderij
24 januari 2018 Diana Eleveld

Op 4 december 2017  hebben LTO Nederland, POV en COBK met FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen een principe akkoord bereikt over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij. Inmiddels hebben alle sectoren binnen de productiegerichte dierhouderij en de vakbonden ingestemd met het principe akkoord. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

Dit betekent dat de loonsverhogingen van 2,25% per 1 januari 2018 en vervolgens 2,25% per 1 januari 2019 en 2,25% per 1 januari 2020 definitief zijn. De komende periode wordt benut om de redactie van de nieuwe cao-tekst af te ronden en de cao vervolgens bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te bieden voor algemeen verbindend verklaring (AVV).

De nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij heeft een looptijd van 36 maanden (van 1 januari 2018 en tot en met 31 december 2020). De cao geldt voor de werknemers in de volgende sectoren: melkveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij en voor de fokkers, kuikenbroeders en exporteurs van broedeieren en eendagskuikens.

0 Reacties

Laat een reactie achter