Cao-akkoord Open Teelten

Cao-akkoord Open Teelten
9 januari 2018 Mirthe Post

Op 31 oktober jl.  hebben LTO Nederland, NFO, KAVB en Anthos met FNV Agrarisch groen en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Open Teelten. Inmiddels hebben alle sectoren binnen de Open Teelten en de vakbonden ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

Dit betekent dat de loonsverhogingen van 3% per 1 januari 2018 en 3% per 1 januari 2019 definitief zijn. De komende periode wordt benut om de redactie van de nieuwe cao-tekst af te ronden en de cao vervolgens bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te bieden voor algemeen verbindend verklaring (AVV).

De nieuwe cao Open Teelten heeft een looptijd van 35 maanden (van 1 augustus 2017 en tot en met 29 februari 2020). De cao geldt voor circa 30.000 werknemers in de volgende sectoren: boomteelt en (groot)handel in boomkwekerijproducten, bloembollenteelt, zomerbloementeelt, fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt en akkerbouw.

0 Reacties

Laat een reactie achter