Calamiteitenregeling met maatwerk eigenrisicoperiode

Calamiteitenregeling met maatwerk eigenrisicoperiode
5 september 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 20:54

De afgelopen periode heeft LTO Nederland uitgebreid met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gesproken over de invulling van de nieuwe Calamiteitenregeling. Dankzij onder andere de inzet van LTO Nederland is maatwerk voor de eigenrisicoperiode per cao in de nieuwe regeling geïntroduceerd. Wim van den Boomen, portefeuillehouder Economisch en Sociaal beleid van LTO Nederland is nauw betrokken bij de verdere uitwerking van deze regeling.

Huidige regelingen
In de huidige situatie bestaan er twee regelingen, waardoor werknemers een WW-uitkering kunnen krijgen als zij door buitengewone, niet-economische omstandigheden op het bedrijf hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Hierbij gaat het om de Onwerkbaar weer regeling en de Werktijdverkorting (WTV-regeling). In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  weten dat deze twee regelingen worden samengevoegd tot één Calamiteitenregeling.

De minister heeft hiertoe gekozen vanwege de niet goed verklaarbare verschillen in de regelingen, de besparing op uitvoeringskosten van UWV en de verbetering in de handhaafbaarheid. In de aanloop naar deze nieuwe Calamiteitenregeling heeft het ministerie van SZW gesprekken gevoerd met de betrokken branches en sectoren.

Eigenrisicoperiode
Tijdens de gesprekken is onder andere gesproken over de eigenrisicoperiode. In de agrarische en groene sectoren zijn in het verleden afspraken gemaakt over een eigenrisicoperiode van zes weken. Minister Asscher hanteert in de nieuwe Calamiteitenregeling echter een standaard periode van twee weken als uitgangspunt.  LTO Nederland heeft zich ingezet om deze periode per cao te kunnen invullen. Daar heeft het ministerie van SZW gehoor aangegeven en heeft daarom de mogelijkheid in de Calamiteitenregeling geïntroduceerd om de eigenrisicoperiode per cao met maatwerk in te kunnen vullen.

Wim van den Boomen gaat de komende periode in gesprek met sociale partners in de agrarische en groene sectoren om verdere invulling te geven aan dit maatwerk van de eigenrisicoperiode van de cao in de agrarische sector.
Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter