Eerste Hulp bij Calamiteiten

Laatste update: 18 februari 2022, 20:15

Eerste hulp bij calamiteiten

Een calamiteit komt bijna altijd onverwacht en altijd ongelegen. Daarom is het goed om van tevoren te bedenken wat je zou moeten doen als zich een calamiteit voordoet. Samen met Stigas hebben we een draaiboek én deze themapagina met informatie en tips over eerste hulp bij calamiteiten op uw bedrijf samengesteld. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons via 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl

Wees voorbereid op een calamiteit

We hopen dat het u niet gebeurt; een calamiteit op het bedrijf. Uiteraard is het verstandig om risico’s zo veel mogelijk in kaart te brengen met een risico evaluatie; niet alleen omdat het moet, maar ook omdat u er veel ellende mee kunt voorkomen. Een calamiteit komt bijna altijd onverwacht en altijd ongelegen. Daarom is het goed om van tevoren te bedenken wat je zou moeten doen als zich een calamiteit voordoet. Een goede voorbereiding kan de mogelijke schade van die calamiteit beperken.

Verplichtingen als werkgever

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Er gelden op dit terrein diverse wettelijke regelingen. Ook indien u werk uitbesteedt aan bijvoorbeeld een onderaannemer, dient u te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de (buitenlandse) arbeidskrachten van de onderaannemer. Denk daarbij aanwerkplek en apparatuur, lichamelijke en psychische belasting, stoffen, straling en besmetting.

 

Draaiboek Eerste Hulp bij Calamiteiten

Agrarisch werkgevers die te maken krijgen met schade door een calamiteit kunnen het draaiboek Eerste Hulp bij Calamiteiten van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw raadplegen. Het draaiboek is ontwikkeld  in samenwerking met Stigas. Het draaiboek helpt agrarisch werkgevers op weg in geval van stormschade of bij andere calamiteiten. Download het draaiboek hier.

 

 

Wist u dat…..

u ernstige arbeidsongevallen verplicht bent te melden bij de Inspectie SZW? Er is sprake van een meldingsplicht arbeidsongeval als iemand door een ongeval tijdens het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt. De Inspectie SZW kan in voorkomende gevallen u een boete opleggen, maar er zijn matigingsgronden tot 100 %. Er zijn 4 matigingsgronden; per matigingsgrond gaat er 25 % van de boete af (kan dus oplopen tot 100 %):

 

  • Een goede RI&E.
  • De maatregelen uit de RI&E uitgevoerd.
  • Voorlichting over veiligheid aan de werknemers gegeven.
  • Aantoonbaar toezicht gehouden

RIE van Stigas

De basis voor veilig en duurzaam werken begint bij een goede en actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Werken in uw bedrijf mensen onder uw gezag? Dan bent u wettelijk verplicht een RIE te hebben. Met de vernieuwde RIE van Stigas brengt u de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op uw bedrijf in kaart. En u geeft aan wat u gaat doen om deze te beheersen. Klik hier om te starten met de RIE.

Veelgestelde vragen over veiligheid

In onze rubriek veelgestelde vragen vindt u die vaker van ondernemers krijgen over veilig werken. Wat kan ik doen als personeel weigert om veiligheidsschoenen te dragen? Moet het volgen van instructie ondertekend worden? Lees de antwoorden op deze (en meer) veelgestelde vragen hier.