Cafetariaregeling voor arbeidsmigranten

Cafetariaregeling voor arbeidsmigranten
29 januari 2020 Admin

Laatste update: 30 januari 2020, 12:10

LTO Nederland heeft in december 2019 hernieuwde afspraken met de Belastingdienst gemaakt over de toepassing van de zogenaamde collectieve cafetariaregeling voor internationale werknemers (in de volksmond buitenlandse seizoensarbeiders) in de agrarische sector. De collectieve cafetariaregeling bevat afspraken die LTO Nederland voor de leden van LTO Noord, ZLTO, LLTB en de aangesloten vaktechnische organisaties Glastuinbouw Nederland, NFO, POV en KAVB is overeengekomen met de Belastingdienst. De afspraken gelden tot en met 31 december 2021, behoudens tussentijdse wijziging van relevante regelgeving of rechtspraak.

De regeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Dankzij deze afspraken kunnen de meerkosten die seizoenarbeiders, die tijdelijk in Nederland verblijven, maken op een fiscaal gunstige manier worden uitgeruild. Dat pakt zowel voor werkgever als voor werknemer financieel gunstig uit. Wilt u gebruik maken van de cafetariaregeling dan is één van de voorwaarden dat dit in de arbeidsovereenkomst met de werknemer is vastgelegd. Op onze themapagina leest u alles over de cafetariaregeling.

Cafetariaregeling en WKR
In de cafetariaregeling wordt belast loon (overuren) uitgeruild voor onbelast loon (ET-kosten). De ET-kosten vallen in de werkkostenregeling (WKR) onder gerichte vrijstellingen. Meer informatie over de WKR vindt u hier.

0 Reacties

Laat een reactie achter