Cafetariaregeling nog net gered

Cafetariaregeling nog net gered
6 februari 2018 Mirthe Post

Dit artikel verscheen eerder in Nieuwe Oogst. Tekst door Peter van Houweling.

De cafetariaregeling regelt hoe werkgevers meerkosten van buitenlandse seizoenarbeiders op een fiscaal gunstige manier kunnen uitruilen. Door een verandering in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is de regeling ingeperkt. Dankzij de lobby van LTO en de NFO is voorkomen dat de regeling verder is uitgekleed.

Tot in december leek het erop dat de cafetariaregeling sterk zou worden ingeperkt door een aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Maar LTO en de NFO kregen het voor elkaar dat de schade beperkt bleef. Dankzij de afspraken in de cafetariaregeling kunnen werkgevers met hun buitenlandse seizoenarbeiders overeenkomen om loon te ruilen voor een gelijk bedrag aan onbelaste onkostenvergoeding. Het gaat alleen om fiscaal belast loon dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon.

Veranderingen

Werkgevers kunnen de extra kosten die seizoenarbeiders maken om in Nederland te werken en te verblijven, op een fiscaal gunstige manier uitruilen met dat loon dat uitstijgt boven het minimumuurloon. Hierdoor kunnen werkgevers besparen op werkgeverslasten en werknemers houden netto meer over. Ze kunnen dat uitruilen met kosten van huisvesting, kosten van reizen van en naar het land van herkomst en kosten voor het duurdere levensonderhoud in Nederland.

Tot 1 januari konden alle overuren en alle toeslagen op het wettelijk minimumloon worden gebruikt om uit te ruilen. Nu kan dat alleen nog met het deel dat uitstijgt boven het minimumuurloon. Dat betekent dat van alle uren het minimumuurloon wordt overgemaakt en niet kan worden uitgeruild.

De regeling dreigde daardoor veel minder aantrekkelijk te worden. Maar overleg tussen LTO, NFO en de Belastingdienst zorgde ervoor dat duidelijk werd dat vakantiebijslag over alle uren, dus ook de uren tot 38 uren, formeel geen onderdeel is van het minimumloon. Dat mag dus wel worden gebruikt om uit te ruilen.

Nieuwe cao

Naast de vakantietoeslag kunnen ook andere toeslagen, zoals voor piekarbeid, voor de ruil worden gebruikt, plus de bovenwettelijke vakantiedagen. De vakantietoeslag van 8,25 procent plus de bovenwettelijke vakantiedagen van 1,92 procent leveren met elkaar 10,17 procent ruimte op om te gebruiken in de ruil. Dit geldt voor de cao Open Teelten. Voor andere cao’s zijn er kleine verschillen.

Sinds 1 januari is de regeling bij piekarbeid gunstiger geworden, nu de toeslag van 20,7 procent toeslag bij piekarbeid over alle uren voor de cafetariaregeling mag worden gebruikt. Voorheen kon dat niet over de eerste 38 uur.De cafetariaregeling geldt alleen voor leden van LTO of een bij LTO aangesloten vaktechnische organisatie zoals NFO, POV, KAVB of LTO Noord Glaskracht, als ze met de seizoenarbeiders een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten voor bepaalde tijd die valt onder een agrarische cao. Paddenstoelentelers kunnen met de belastinginspecteur een soortgelijke afspraak maken.

Fruitteler René Simons uit het Brabantse Haaren is via LTO/NFO nauw betrokken bij overleggen over dergelijke regelingen en over cao’s. Hij past de cafetariaregeling zelf toe. Simons vindt het een slechte zaak dat de regeling is uitgekleed, maar hij is blij dat wat over is van de regeling, nog een aantal voordelen biedt. ‘Bij een baan van 48 uur per week met het minimumloon kunnen we zo’n 187 euro uitruilen. Tot 1 januari konden we de werkelijke kosten van bijna 400 euro uitruilen. We komen nu dus ruim 50 procent tekort.’ Als werknemers meer dan het minimumloon verdienen, zijn er meer mogelijkheden om uit te ruilen.

De fruitteler wijst nog op een punt voor ondernemers met open teelten. De verrekening mag sinds 1 januari nog niet via de loonstrook plaatsvinden, zolang de huisvesting niet in de nieuwe cao is geregeld en gecertificeerd.

Transparanter

Tot dan moet de verrekening contant of met een pinautomaat plaatsvinden. Dat kost meer tijd en administratie dan wanneer het via de loonuitbetaling kan. Volgens Simons is dat laatste veel transparanter, ook voor controlerende instanties, en het is makkelijker voor zowel de werkgever als de werknemer.

De ondernemer merkt dat collega’s met veel vragen zitten over de aanpassingen. Er geldt al wel een principeovereenkomst tussen de werkgevers en de vakbonden over een nieuwe cao, maar over enkele onderdelen zijn nog aanvullende afspraken nodig. Simons verwacht dat dit nog enkele weken kan duren. De afronding kan vertraging oplopen omdat Leo van der Zon vorige week plotseling is overleden. Hij was namens de werkgevers onderhandelaar met de vakbonden.

Vragen?

Werkgevers met tijdelijke buitenlandse werknemers die gebruikmaken van de cafetariaregeling, hebben sinds 1 januari te maken met aanpassingen van de regeling. Op onze themapagina van januari staat welke aanpassingen dat zijn, met rekenvoorbeelden. Ondernemers kunnen voor vragen terecht bij de Werkgeverslijn.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter