Brede inzet voor werkgevers in coronatijd

Brede inzet voor werkgevers in coronatijd
1 december 2020 Sophie
Webinar afbeelding

Onlangs heeft Nieuwe Oogst een interview gehouden met de Werkgeverslijn, waarin we bespreken wat de meest gestelde vragen en ontwikkelingen binnen de Werkgeverslijn zijn. In de eerste coronagolf stond de telefoon bij de Werkgeverslijn namelijk roodgloeiend. Er was onder meer onzekerheid over de inzet van buitenlandse medewerkers. En er werd veel gebeld over regelingen voor de sector. Nu gaan de meeste vragen niet meer over corona. ‘Werkgevers hebben het werken op 1,5 meter ingeregeld. Er is weer aandacht voor andere zaken’, zegt adviseur Diana Eleveld van de Werkgeverslijn.

Vragen over corona gaan onder andere vaak over reizen naar oranje, gele en rode gebieden en wat te doen met de vakantie van buitenlandse medewerkers. Actueel onderwerp dat speelt is het quarantaineverzuim. Als in het gezin van een medewerker corona heerst of de medewerker is zelf verkouden, wordt geadviseerd tien dagen in quarantaine te gaan. De werkgever betaalt dit door. Maar wordt dit vergoed door de overheid? ‘Dat wordt ons vaak gevraagd’, zegt Eleveld. ‘Reden om dit onderwerp in te brengen in de Taskforce Arbeid, een team met vertegenwoordigers van LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO, POV, LTO Arbeidskracht, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Plantum, KAVB en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. De Taskforce heeft dit onderwerp opgepakt in de lobby richting de overheid’, laat Eleveld weten.

Quarantaineperiode

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf in de laatste persconferentie aan dat de quarantaineperiode vanaf 1 december kan worden verkort van tien naar vijf dagen bij een negatieve test. ‘Dit lijkt ook te gelden voor arbeidsmigranten. De Kamerbrief wordt momenteel doorgespit om te kijken of dit echt zo is’, stelt Eleveld. Marco Bellekom werkt sinds februari voor de Werkgeverslijn. Over de eerste weken na het uitbreken van de coronapandemie zegt hij: ‘Er was veel onzekerheid over het sluiten van grenzen. Kunnen onze seizoenskrachten wel naar Nederland komen, hoe moeten ze hier komen, kunnen we onze producten nog wel aan de man brengen?’. Dit waren vragen die leefden bij ondernemers. Soms waren mensen wanhopig, zegt Bellekom. ‘Dan bied je eerst een luisterend oor. Daarna ga je in op vragen. Toen er regelingen kwamen, zoals bijvoorbeeld de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), was het fijn om ondernemers een stukje perspectief te kunnen bieden.’

Themapagina

Om tuinders, telers en boeren goed van dienst te kunnen zijn, ging het team van de Werkgeverslijn proactief bezig met onderwerpen waar ondernemers tegenaan kunnen lopen als het over corona gaat. Naast Bellekom en Eleveld bestaat dit team uit Maartje Jager en Jules Sanders. Op de website kwam een themapagina met veelgestelde vragen, filmpjes en podcasts. Op de speciale buitenlandpagina, gefaciliteerd door LTO Nederland, konden ondernemers precies zien welke grenzen wel en niet open zijn en wat voor documenten de arbeidskrachten mee moesten nemen om het land in te komen. Deze informatie werd nauwkeurig bijgehouden.

De Taskforce Arbeid, die in het voorjaar werd gevormd op initiatief van LTO Nederland, zet zich ervoor in agrarische werkgevers zo goed mogelijk te faciliteren en te informeren rondom alle arbeids- en werkgeversvraagstukken rondom corona. Ook de ontstane knelpunten en problemen worden vanuit de Taskforce opgepakt. ‘Wij brengen vraagstukken in bij de Taskforce en krijgen input terug om te kunnen delen met ondernemers’, vat Bellekom samen. Sanders en Eleveld zitten namens de Werkgeverslijn in de Taskforce Arbeid. Hot item is huisvesting voor arbeidsmigranten. ‘De Taskforce zit strak op de bal bij commissie-Roemer en levert aandachtspunten aan vanuit onze sector’, zegt Sanders.

Webinars

Eleveld presenteert op 1 december een webinar van de werkgeversorganisaties in de land- en tuinbouw over de adviezen van Tweede Kamerlid Emile Roemer (SP) voor een betere bescherming van arbeidsmigranten. Bestuurder Wim van den Boomen van LTO Nederland gaat in gesprek met Jaap Uijlenbroek, trekker van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, over de recent uitgebrachte adviezen. De Werkgeverslijn begon in het voorjaar al met het geven van webinars. In totaal zijn er nu dertien gehouden. De laatste op 10 november stond in het teken van communicatie met medewerkers uit verschillende culturen. In het webinar werd onder meer verteld dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat Nederlanders over het algemeen directer zijn dan Polen. En dat Poolse medewerkers zich graag eerst ergens thuis voelen voor ze aan de slag gaan, terwijl Nederlanders daar vaak wat minder waarde aan hechten.

Sanders vertelt over het coronaprotocol dat samen met Stigas is ontwikkeld vanuit de Taskforce Arbeid. Met als insteek: ‘Hoe kun je rekening houden met de coronamaatregelen en toch praktisch blijven werken?’ Een specialist van Stigas hielp bij het beantwoorden van vragen over zoönosen. Kan corona bijvoorbeeld overgaan van boer naar melkvee en daarna naar een weekendmelker? De Taskforce stond ook aan de wieg van de twee platforms waarmee tijdelijk personeel werd geworven. Over de NOW-aanvraag en de invloed op andere regelingen kwamen veel vragen, die nu vooral gaan over de eindafrekening van NOW 1.0 en de relatie tot de opvolgende regelingen 2.0 en 3.0. Sanders wil nog graag de regelingen voor scholing en ontwikkeling in NOW 2.0 noemen, voor bijscholing of bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling voor ondernemers die stoppen met hun bedrijf.

Nieuwsbrief

Zijn er actualiteiten rondom corona, dan brengt de Werkgeverslijn een extra nieuwsbrief uit. Normaal wordt maandelijks één nieuwsbrief gestuurd. ‘Dat werden er tijdens de eerste coronagolf, vanaf begin april, twee à drie per week’, blikt Maartje Jager terug. ‘De gevolgen van de lockdown waren enorm voor werkgevers in onze sector. Steeds waren er nieuwe actualiteiten te melden’, vervolgt Jager. Belangstellenden voor de nieuwsbrief kunnen zich aanmelden via werkgeverslijn.nl/nieuws. Het merendeel van de vragen die binnenkomen bij de Werkgeverslijn gaat nu over andere dingen dan corona. Zo wordt veel gevraagd over het eindbod voor een nieuwe cao Glastuinbouw. Eleveld: ‘Of het nu over cao’s of corona gaat, onze inzet en werkwijze zijn hetzelfde: gericht op het praktisch aan de slag kunnen gaan met werkgeverschap.’

‘Mensen op heel breed vlak helpen’

Heeft u als werkgever in de agrarische sector vragen over onderwerpen waarin de Werkgeverslijn u kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op. Elke werkdag zitten wij klaar om al uw vragen te beantwoorden. Naast informatie over arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid biedt de Werkgeverslijn verschillende producten en diensten aan. Bovendien is de Werkgeverslijn een belangrijke informatiebron voor de belangenorganisaties. Binnenkomende vragen zijn bijvoorbeeld input voor cao-onderhandelingen. De Werkgeverslijn heeft een breed netwerk en wisselt kennis uit met onder andere Stigas, pensioenfondsen, verzekeraars, ministeries en onderwijsinstellingen. ‘Wij kunnen mensen op een heel breed vlak helpen’, aldus Jules Sanders van de Werkgeverslijn.

Bron: Nieuwe Oogst

0 Reacties

Laat een reactie achter