BPL Pensioen informeert werkgevers en werknemers over slechte financiële positie

BPL Pensioen informeert werkgevers en werknemers over slechte financiële positie
15 oktober 2019 Mirthe Post

Laatste update: 22 oktober 2019, 15:56

BPL Pensioen heeft maandag 11 oktober werkgevers met een Nieuwsmail geïnformeerd over de slechte financiële situatie. Ook alle werknemers krijgen op korte termijn een brief met daarin een uitleg over de zorgelijke financiële situatie en de mogelijke maatregelen die BPL Pensioen moet nemen. De dekkingsgraad van BPL Pensioen is te laag waardoor ingrijpen noodzakelijk is.

BPL Pensioen geeft aan dat de volgende maatregelen mogelijk zijn:

1) Verlaging opbouwpercentage en/of verhoging pensioenpremie
Sociale partners zijn in gesprek om nieuwe afspraken te maken over de pensioenopbouw en de pensioenpremie. Eventuele nieuwe afspraken hebben gevolgen voor werkgevers en werknemers. Verlaging van het opbouwpercentage betekent dat werknemers minder pensioen opbouw. Verhoging van de pensioenpremie betekent dat werkgevers en werknemers mogelijk meer premie gaan betalen.

2) Verlaging van de opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen
Het verlagen van pensioenen is een ultieme maatregel, maar iedereen die pensioen opbouwt of een pensioenuitkering krijgt moet hiermee rekening houden

Het Bestuur van BPL Pensioen is in overleg met sociale partners over de te nemen maatregelen. Sociale partners moeten nieuwe afspraken maken over de pensioenregeling en zijn hierover met elkaar in gesprek. BPL Pensioen verwacht voor eind 2019 duidelijkheid te hebben over de mogelijke maatregelen.

Lees hier de brief van BPL Pensioen aan werknemers. BPL Pensioen heeft een lijst met vragen en antwoorden gemaakt speciaal voor werknemers.

Hans Koehorst
Themaspecialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid

0 Reacties

Laat een reactie achter