Boeien en Binden

In deze video vertelt werkgever Sabine v.d. Berg van Verdonk Broccoli hoe zij werknemers boeit en bindt.

Agrarische werkgevers zetten steeds meer in op het boeien en binden van werknemers. Maar waarom is dit zo belangrijk? Op wat voor soort werknemers richt je je pijlen dan? En hoe pak je het boeien en binden het beste aan?

Op deze pagina vind je alles wat je moet weten voor het boeien en binden van werknemers.

E-learning en masterclass

Liever direct zelf aan de slag? De drie middelen van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw bereiden je voor om als werkgever praktisch aan de slag te gaan met het boeien en binden van je werknemers:

Waarom is boeien en binden belangrijk?

Concurrentie op de arbeidsmarkt

De concurrentie op de arbeidsmarkt is momenteel moordend. Als werkgever vind je steeds moeilijker mensen die bij je willen komen werken. De krapte op de arbeidsmarkt speelt hierin een grote rol. Er zijn gewoonweg te weinig mensen voor het werk. Werknemers kunnen kiezen voor wie ze willen werken.

Met een goede aanpak om werknemers te boeien en aan je te binden onderscheid je je van werkgevers die daar geen aandacht voor hebben. Zo val je meer op voor werknemers en heb je een sterkere positie in de markt.

Behoud van kennis en ervaring

Werknemers aan je binden kan betekenen dat ze bij je willen blijven werken of het in het volgende jaar weer bij je terugkomen. Dat is handig omdat de werknemer dan al de nodige kennis en ervaring bij jouw bedrijf heeft opgedaan. Als je van werknemers weet dat ze terugkomen is het ook makkelijker om te investeren in hun kennis.

Hogere arbeidsproductiviteit 

Werknemers kun je alleen boeien en binden met zaken waar zij warm voor lopen. Als zij tevreden zijn met jou als werkgever heeft dat meestal tot gevolg dat ze gemotiveerd zijn om het werk te doen.

Personeelsplanning

Als werknemers zich verbonden voelen met je bedrijf kun je rekenen op hun terugkomst. Daarmee kun je beter de werkzaamheden in de toekomst plannen. Je kunt alvast voortijdig contact met werknemers opnemen zodat je weet wie er beschikbaar zijn.

Wie wil je boeien en binden?

Uit de analyse van Pareto zijn er drie typen werknemers te onderscheiden: trekkers, volgers en remmers. Hieronder geven ze kort weer. Als werkgever kun je zelf bepalen op welk type je je wilt focussen.

Trekkers

Trekkers zijn werknemers die het initiatief nemen. Die vooraan staan en gemotiveerd zijn om te werken. Ze trekken anderen mee in hun enthousiasme en denken mee in het werkproces. Hierdoor zijn het waardevolle werknemers in je team.

Volgers

Volgers zijn werknemers die doen wat van hun gevraagd wordt, maar niet persé intenties hebben om meer te doen. Een volger is een heel fijn type werknemer voor als je wilt dat het werk ‘gewoon gedaan’ moet worden, zonder vragen of opmerkingen.

Remmers

Werknemers die remmers zijn remmen af en zijn soms moeilijk in beweging te krijgen. Andere werknemers kunnen ze meenemen in dit gedrag. Dit type werknemer is een uitdaging om ‘aan jouw kant als werkgever’ te krijgen. Met een goede investering in deze werknemers kun je hun moreel omgooien en van een remmer een volger of zelfs trekker maken. Dit zal op andere werknemers nog veel meer effect hebben dan iemand die al een trekker uit zichzelf is.

 

Kijk en luister je liever?

De informatie op deze pagina is tijdens onze werkgeversbijeenkomsten in maart ook aan bod gekomen. Beleidsadviseur Jules Sanders van LTO Noord presenteert in onderstaande video alles wat je moet weten om werknemers te boeien en aan je te binden.

Hoe kun je werknemers boeien en binden?

1. Heb je basisvoorwaarden op orde

Als je basis goed is kun je van daaruit verder werken. Er zijn bepaalde punten waar je bij werknemers goed op scoort. Als je deze punten bij langs gaat en ervoor zorgt dat dit goed op orde hebt kun je dit uitdragen naar werknemers. Wij zetten ze belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje:

 • Arbeidscontracten en bedrijfsreglementen
 • Duidelijke werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Heldere afspraken over beloning, toeslagen, vergoedingen etc.
 • Salarisverwerking en betaling goed en vlot
 • Structuur in het werk
 • Een veilige en gezonde werkomgeving
 • Sociale zekerheid
 • En speciaal voor Internationale werknemers: huisvesting, BSN, inschrijving RNI of GBR

2. Communiceer goed

Internationale werknemers nemen hun eigen taal, hun eigen cultuur en hun eigen gewoontes mee naar jouw bedrijf. De verschillen hierin tussen hen en jou als werkgever moet je niet onderschatten. Goede communicatie is belangrijk om achter elkaars wensen en behoeften te komen. Goede communicatie organiseer je als volgt:

 • Zorg voor betrokkenheid en erkenning van werknemers
 • Werk medewerkers goed in
 • Voer individuele gesprekken met werknemers over voortgang, functioneren en ambities
 • Creëer een band met werknemers en investeer tijd in ze
 • Deel successen met iedereen die op het bedrijf werkzaam is
 • Bied ruimte voor oplossend vermogen en goede initiatieven van werknemers
 • Houd goed contact met werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn
 • Voer exitgesprekken
In gesprek met de vertegenwoordiger op het land
Handen schudden

3. Uit je waardering

Werknemers helpen jou met de werkzaamheden in jouw bedrijf. Daar ben je blij mee en betaal je ze voor natuurlijk, maar soms kan een blijk van waardering je helpen je medewerkers beter aan je te binden. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor:

 • Bied creatieve secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Scholing en ontwikkeling
 • Bedrijfsfitness
 • Bedrijfskleding
 • Kerstpakket, bedrijfsuitje etc.
 • Focus op werkplezier
 • Vergroot de bedrijfstrots

4. Investeer in groei en ontwikkeling

Zoals eerder gezegd kun je de kennis van werknemers ‘hergebruiken’ als je ze aan je bindt. In deze werknemers kun je ook investeren zodat hun kennis en ervaring groeit en de toegevoegde waarde van hen voor je bedrijf toeneemt. Je kunt op verschillende manieren investeren in groei en ontwikkeling:

 • Bied kansen om door te groeien
 • Cursussen en trainingen
 • Coaching
 • Learning on the job en job-rotatie
 • Bied kansen om door te groeien in het bedrijf
 • Geef werknemers meer verantwoordelijkheid en ruimte om
  mee te denken in het bedrijf

Meer tips? Luister naar de podcast “motiveren van medewerkers” op onze podcastpagina.

Werkzaamheden in kas

Wil je meer tips?

Luister dan naar onze podcasts “Vitaliteit op de werkvloer” en “Motiveren van medewerkers”.

Gerelateerde berichten

Nieuwe module e-learning Sluit de Achterdeur

De e-learning ‘Sluit de Achterdeur’ heeft een nieuwe module. Deze module gaat in op hoe je een leercultuur stimuleert op jouw bedrijf.

#4 Vitaliteit op de werkvloer

In deze aflevering van Werkgeverspraat staat vitaliteit centraal. Wat is vitaliteit en waarom zou je hier als werkgever aandacht voor moeten hebben?

#3 Motiveren van medewerkers

Deze aflevering van Werkgeverspraat gaat over het motiveren van medewerkers. Want iedere werkgever wil tenslotte graag gemotiveerde medewerkers. Maar waarvan raken medewerkers gemotiveerd? Kun je iedereen wel motiveren? En hoe doe je dat dan?