Betrekken van werknemers bij uw onderneming

Betrekken van werknemers bij uw onderneming
14 april 2017 Mirthe Post

Speciaal voor bedrijven met minder dan 100 werknemers heeft de commissie bevordering medezeggenschap van de Sociaal-Economische Raad (SER) een handreiking geschreven over de meerwaarde van betrokkenheid van werknemers. Deze handreiking bevat tevens een zelftoets waarmee u kunt nagaan in welke mate u uw werknemers al betrekt bij uw bedrijf.

In de handreiking wordt beschreven waarom het belangrijk is om werknemers te betrekken bij uw bedrijf. Door uw werknemers te betrekken bij uw onderneming kunt u mogelijk het ziekteverzuim verlagen, kunt u draagvlak creëren voor besluiten en bevordert u ontplooiing van werknemers. Ook biedt de handreiking handvatten om werknemers te betrekken bij uw onderneming. U kunt gebruik maken van informele en formele vormen. Het werkoverleg of een gesprek bij het koffieapparaat zijn informele vormen om werknemers te betrekken bij uw onderneming.

Werknemers betrekken via PVT of OR
Werknemers via een formele vorm betrekken bij uw onderneming kan via een vertegenwoordigd orgaan zoals via de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de Ondernemingsraad (OR). Een PVT kan worden ingesteld bij een onderneming met 10-50 werknemers. Een OR moet worden ingesteld bij een onderneming van 50 of meer werknemers. Een aantal wetten en ook de cao kunnen u verplichten om uw werknemers te raadplegen wanneer u afwijkende afspraken wilt maken of een nadere invulling wilt geven die beter past bij uw onderneming. Vaak is hierbij vereist dat de werknemers vertegenwoordigd zijn in een medezeggenschapsorgaan (PVT/OR). Als er geen PVT of OR is moet het overleg met alle werknemers plaatsvinden of is een afwijking van de wet of de cao niet mogelijk. Bekijk ook ons artikel “Medezeggenschap: wat moet een werkgever organiseren?

De handreiking sluit af met de boodschap dat het belangrijk is om na te gaan wat bij uw onderneming past. In welke mate en op welke manieren kunnen en willen werknemers bijvoorbeeld betrokken worden bij de onderneming? Belangrijke factoren die meespelen zijn de (bedrijfs)cultuur, de behoefte van werknemers om mee te praten, en het toenemende opleidingsniveau. Bent u nieuwsgierig in hoeverre u uw werknemers al betrekt en waar nog winst te behalen is? Via de toets in de bijlage van de handreiking kunt u een beeld krijgen.

Bron: SER

0 Reacties

Laat een reactie achter