Behoud voldoende arbeidskracht cruciaal

Behoud voldoende arbeidskracht cruciaal
17 maart 2020 Marleen
Werkzaamheden op het land met trekker

Laatste update: 25 maart 2020, 12:46

Update 25-3-2020 | Inmiddels zijn er twee platforms gelanceerd waar personeelstekort en -overschot elkaar kunnen vinden. Lees hier meer over.

De Taskforce Arbeid van LTO Nederland waarschuwt dat het beschikbaar houden van voldoende handen voor de oogst en teelt in de land- en tuinbouw prioriteit moet zijn. Er wordt op dit moment een inventarisatie uitgevoerd onder agrarische werkgevers om beter zicht te krijgen op de situatie. De signalen zijn zorgwekkend, zeker nu verschillende Europese landen reisbeperkingen opleggen. LTO Nederland roept de overheid op om zich, ook in Europees verband, hard te maken voor vrij verkeer van personen die cruciaal zijn voor de voedselvoorziening.

LTO heeft gisteren haar leden-werkgevers opgeroepen om de (verwachte) knelpunten in de personeelsbehoefte te delen. Op de Werkgeverslijn is een formulier beschikbaar dat wordt gebruikt om de problemen te inventariseren en om agrarisch ondernemers, indien gewenst, in contact te brengen met bedrijven, platforms of organisaties die in hun personeelsbehoefte kunnen voorzien.

Op korte termijn heeft LTO een platform operationeel waar vraag en aanbod naar personeel gematcht kan worden.

Ook de regionale LTO-organisaties staan in nauw contact met hun leden om vragen en problemen te inventariseren. Verder worden vanuit de vakgroepen en portefeuilles van LTO Nederland en de gelieerde organisaties signalen samengebracht.

In verschillende teelten, zoals bijvoorbeeld asperges vollegrondsgroenten en zachtfruit breekt met het voorjaar een drukke tijd aan. De resultaten van de eerste inventarisatie worden eind deze week verwacht.

Vrij verkeer vitale beroepsgroepen
Om te voorkomen dat er verregaande problemen ontstaan roept LTO Nederland het kabinet op om zich hard te blijven maken voor vrij verkeer van personen die betrokken zijn bij de voedselketen. Dat geldt voor de Nederlandse grenzen met buurlanden, maar ook voor andere Europese landen. Op dit moment gelden in verschillende landen reisbeperkingen. Arbeidsmigranten in vitale sectoren moeten daarvan zijn uitgezonderd. Dat geldt bij uitstek voor medewerkers die betrokken zijn bij de productie en verwerking van voedsel.

0 Reacties

Laat een reactie achter