BBL leerling
3 augustus 2017 Mirthe Post

Laatste update: 2 augustus 2021, 09:56

Om als sector ook in de toekomst te kunnen beschikken over voldoende en kwalitatief goed opgeleid personeel, is het belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen om het vak in de praktijk te leren. Binnen het beroepsonderwijs vormt praktijkleren (een combinatie van leren en werken) hiervoor een essentieel onderdeel. Een BBL-opleiding is hier een goed voorbeeld van.

BBL betekent: Beroeps Begeleidende Leerweg. Dat houdt in dat de leerling werkend leert. De leerling gaat daarbij meestal één dag in de week naar school. Hij werkt 4 dagen in de week (minimaal 960 uur per jaar) bij een leerbedrijf welke erkend moet zijn zodat het voldoet aan de kwaliteitscriteria en eisen van een brancheorganisatie.

Erkend leerbedrijf

Een voorbeeld van een eis voor erkenning is dat er goede begeleiding is bij het leerbedrijf. Dit zorgt ervoor dat de begeleider de leerling kan voorzien van de kennis en vaardigheden die hij moet beheersen voordat hij de arbeidsmarkt instroomt. Het niveau per BBL-opleiding verschilt van niveau 1 (assistent) tot niveau 4 (specialist).

SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) kan uw bedrijf erkennen als leerbedrijf op basis van een aantal voorwaarden. Een bedrijfsadviseur van SBB brengt hiervoor in een gesprek de mogelijkheden voor praktijkleren op uw bedrijf in kaart en bekijkt hoe uw bedrijf het praktijkleren vormgeeft. Daarnaast beoordeelt hij of er een goede praktijkopleider aanwezig is.

Arbeidsvoorwaarden

Er wordt een praktijkovereenkomst (BPV) tussen de leerling, de school en het leerbedrijf gesloten. Hierin staan de rechten en plichten van alle betrokken partijen. Meestal ontvangt u deze overeenkomst van de opleider. Daarnaast dienen de leerling en het leerbedrijf (de werkgever) een arbeidsovereenkomst overeen te komen. De functie van de BBL-leerling wordt ingedeeld zoals bij een ‘normale’ werknemer. Het loon van de BBL leerling bepaalt u door een link te leggen tussen de functieklasse die bij de gekozen functie staat en de bijbehorende loontabellen en de ervaring of leeftijd van uw leerling.

In de agrarische cao’s Glastuinbouw en Open Teelten is vooralsnog geen verplichting opgenomen om de schooldag van de BBL-leerling door te betalen. Dit is wel het geval in de cao Productiegerichte Dierhouderij (artikel 5.1.1).

Subsidie

Wanneer u een BBL-er aanneemt kan er sprake van subsidiemogelijkheden zoals de subsidieregeling praktijkleren en een vergoeding vanuit Colland Arbeidsmarkt. Bekijk hier alle subsidiemogelijkheden voor scholing.

0 Reacties

Laat een reactie achter