AVV en tussentijdse wijzigingen cao Open Teelten

AVV en tussentijdse wijzigingen cao Open Teelten
24 januari 2017 Diana Eleveld

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wijziging op het eerder genomen AVV-besluit van de cao Open Teelten gepubliceerd.

Dit besluit, gepubliceerd in de Staatscourant op 23 januari 2017, omvat algemeen verbindend verklaring (AVV) van:

  • Artikel 9 waarin de uitzonderingen op de wettelijke ketenbepaling voor de sector zijn vastgelegd;
  • Het per 1 december 2016 ingevoerde cao-artikel 16a betreffende onwerkbaar weer;
  • Het per 1 december 2016 gewijzigde cao-artikel 17 waarin wordt verwezen naar de actuele functie omschrijvingen.

Concreet betekent dit dat vanaf 24 januari 2017 alle bedrijven in de Open Teelten gebruik kunnen maken van de uitzonderingen op de wettelijke ketenbepaling. Leden mochten de uitzonderingen al toepassen vanaf 11 juli 2016.

0 Reacties

Laat een reactie achter