Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels ‘De zieke werknemer’
29 april 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:54

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vernieuwde beleidsregels ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd. Deze beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. Zo staat er welke gezondheidsgegevens u als werkgever van werknemers mag verwerken. Daarnaast zijn de normen in de beleidsregels het uitgangspunt voor de AP bij het toepassen van handhavende maatregelen.
 
Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar.
De beleidsregels van AP gaan in op de verschillende fases in de arbeidsrelatie, te weten de sollicitatieprocedure, de ziekmelding en de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

Werkgevers en werknemers
Voor u als werkgever is het van belang om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hiervoor heeft u informatie van hen nodig. Bijvoorbeeld om te beoordelen of u hun loon moeten doorbetalen. Aan de andere kant hebben zieke werknemers recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Wel mogen werkgevers aan zieke werknemers gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht op het werk te zijn en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren.

Arbodienst en bedrijfsarts
Ook kunt u als werkgever de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om een oordeel te geven over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts mag alleen noodzakelijke gegevens aan u doorgeven. Bijvoorbeeld gegevens die u nodig heeft om te beoordelen of het loon moet worden doorbetaald. Of gegevens die nodig zijn voor verzuimbegeleiding en re-integratie. Vervolgens kunt u samen met de werknemer bekijken wat voor werkzaamheden de werknemer (nog) wel kan doen.

Download hier de beleidsregels ‘De zieke werknemer’.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

0 Reacties

Laat een reactie achter