Arbeidstijdenwet

Arbeidstijdenwet
25 maart 2019 Marten van Lenthe

Laatste update: 31 augustus 2022, 15:52

Om werknemers te beschermen heeft de overheid regels bepaald voor werktijden. Zo is vastgelegd hoe lang werknemers mogen werken, wanneer ze recht hebben op pauze of rusttijd en hoeveel vakantiedagen ze minimaal krijgen. De regels uit de Arbeidstijdenwet gelden voor iedereen van 18 jaar of ouder die voor een onderneming werkt, dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. De Arbeidstijdenwet zegt het volgende:

  • Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Er mag niet iedere week het maximale aantal uren gewerkt worden. Voor arbeidstijd over een langere periode geldt het volgende:
  • Over een periode van 4 weken mag de medewerker gemiddeld 55 uur per week werken.
  • Over een periode van 16 weken mag de medewerker gemiddeld 48 uur per week werken.

Tussen werkgever en werknemer worden afspraken gemaakt hoe de werktijd per dag en per week wordt ingevuld. Voor kinderen onder de 16 jaar en voor jongeren van 16 en 17 jaar gelden aparte regels. Ook gelden speciale regels voor zwangere vrouwen of vrouwen die pas bevallen zijn.

Zie ook de website van de Rijksoverheid.

Toezicht op naleving
De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert op eigen initiatief of de regels voor werktijden worden nageleefd. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan boetes uitschrijven of overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

0 Reacties

Laat een reactie achter