Arbeidstijdenwet geldt ook voor uw seizoenkrachten

Arbeidstijdenwet geldt ook voor uw seizoenkrachten
31 mei 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:59

Regelmatig wordt bij de Werkgeverslijn gevraagd hoeveel uren een seizoenkracht mag werken. Juist seizoenkrachten vangen bepaalde pieken in het werk op. Vaak is er in die periode sprake van veel werk in een korte tijd. Toch gelden voor seizoenkrachten dezelfde regels met betrekking tot de arbeidstijden als voor de ‘reguliere’ werknemers. Deze regels liggen vast in de Arbeidstijdenwet (ATW) en gelden voor alle werknemers in Nederland. In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang een werknemer per dag en per week mag werken en wanneer hij recht heeft op pauze of rusttijd.
Deze regels zijn er met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om werk, privé en zorgtaken te kunnen combineren. De regels gelden voor werknemers van achttien jaar en ouder. Voor kinderen onder de 16 en jongeren van 16 en 17 jaar gelden aparte regels. Ook gelden enkele speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen.

Werktijden
In de Arbeidstijdenwet staat het volgende geregeld over werktijden:

  • Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken.
  • Per week mag hij maximaal 60 uur werken.

Een werknemer mag niet iedere week het maximaal aantal uren werken. Over een langere periode bekeken moeten de werkuren er zo uit zien:

  • Over een periode van 4 weken mag een werknemer maximaal gemiddeld 55 uur per week werken.
  • Over een periode van 16 weken mag een werknemer maximaal gemiddeld 48 uur per week werken.

Let op: in uw cao staan ook afspraken over de werktijden van uw werknemers. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat de werknemers recht hebben op een toeslag als ze meer uren werken dan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd.

Pauzetijden
In de Arbeidstijdenwet staan ook regels over pauzetijden. Zo heeft een werknemer bij een dienst van >5,5 uur recht op 30 minuten pauze (eventueel 2 x 15 minuten) en bij een dienst van >10 uur heeft hij recht op 45 minuten pauze (eventueel 3 x 15 minuten).

Registratie
Een werkgever moet een deugdelijke registratie van de gewerkte uren bijhouden. Er zijn geen eisen aan de vormgeving gesteld, maar uit de registratie moet de Inspectie SZW wel kunnen zien of de Arbeidstijdenwet is nageleefd. Wat zijn de consequenties als er niet volgens de regels wordt gewerkt? Bij controle van de Inspectie SZW riskeert u een boete. De boetes worden berekend per persoon en per dag. De maximale hoogte van de boete is wettelijk vastgesteld op € 11.250.- (voor natuurlijke personen), en € 45.000,- (voor rechtspersonen). Bij herhaling van een overtreding binnen 24 maanden is een verhoging met 50% mogelijk.

Meer informatie over de Arbeidstijdenwet vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast heeft de Inspectie SZW een handige brochure uitgegeven met alle regels op een rijtje. Deze brochure kunt u hier openen.

0 Reacties

Laat een reactie achter