Arbeidsmigranten van grote economische waarde

Arbeidsmigranten van grote economische waarde
12 juni 2018 Maartje Jager

Laatste update: 26 juni 2020, 10:24

De toegevoegde economische waarde van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa is groot, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksinstituut SEO heeft gedaan in opdracht van uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het is dan ook van groot belang om een aantrekkelijk land te blijven voor arbeidsmigranten, bijvoorbeeld door te zorgen voor goede huisvesting, stelt de ABU. LTO Glaskracht Nederland en LTO Nederland ondersteunen deze oproep van harte.

Arbeidsmigranten dragen voor ongeveer 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen, becijferde de ABU. De land- en tuinbouwsector is als grootste bedrijfstak goed voor 1,4 miljard. Iets meer dan de helft van de bijdrage van migranten aan het BBP komt ten goede aan lonen en premies voor deze arbeidsmigranten zelf. Het deel dat na aftrek daarvan overblijft – een kleine 5 miljard euro – kan worden gezien als netto bijdrage van migranten aan de welvaart van de Nederlandse bevolking:ongeveer 300 euro per Nederlander. In 2015 was dat nog bijna 4 miljard euro, omgerekend ongeveer 250 euro per hoofd van de bevolking.

Toestroom arbeidsmigranten essentieel

Met een groeiende economie en een krimpende beroepsbevolking is het essentieel dat arbeidsmigranten naar Nederland blijven komen, stelt de ABU. Gebeurt dat niet, dan gaat dat ten kosten van de economische bedrijvigheid, de werkgelegenheid en regionale economieën. Daarnaast zullen bedrijven zich genoodzaakt zien activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. Poolse werknemers zijn in Nederland vooral werkzaam in de agrarische sector, de industrie, de logistieke sector en de bouw.

Goede huisvesting arbeidsmigranten belangrijk

Het is daarom van groot belang om voor arbeidsmigranten een aantrekkelijk land te blijven om in te werken. Goede huisvesting voor de arbeidsmigranten is daarom een punt van aandacht. Een belangrijk knelpunt hierin is het nijpende tekort aan kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten, constateert de ABU. Die roept gemeenten daarom op om voor goede huisvesting zorg te dragen, en te voorkomen dat arbeidsmigranten bijvoorbeeld in handen vallen van huisjesmelkers. Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen waarborgt de kwaliteit van de huisvesting voor o.a. Poolse medewerkers op land- en tuinbouwbedrijven. Gecertificeerde ondernemers mogen de huisvestingkosten inhouden op het loon.

Actief huisvestingsbeleid

LTO Glaskracht Nederland en LTO Nederland ondersteunen deze oproep van harte. De tuinbouwsector denkt graag mee bij het vinden van een goede oplossing. Zo zijn huisvestingsnormen recent in de land- en tuinbouw cao’s opgenomen om de kwaliteit van huisvesting te borgen. Deze normen zouden voor gemeenten als basis kunnen dienen om goede huisvesting te realiseren. “In de Nederlandse politiek wordt helaas gefragmenteerd gedacht over arbeidsmigranten, hun huisvesting en de sociale wetgeving,” stelt LTO Glaskracht Nederland voorzitter Sjaak van der Tak. “Het rapport laat zien dat we hier actief op in moeten zetten. Het is ook voor onze sector van groot belang dat we met z’n allen – politiek, ondernemers en samenleving – arbeidsmigranten met respect en zorg behandelen.”

Bekijk hier het persbericht van ABU, inclusief de whitepaper en het volledige onderzoeksrapport.

 

Bron: LTO Glaskracht Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter