Arbeids- en rusttijden

Arbeids- en rusttijden
29 juni 2017 Diana Eleveld

Laatste update: 5 juli 2017, 09:39

Als werkgever wilt u dat uw medewerkers prettig werken en productief zijn. Daarnaast zit u helemaal niet te wachten op ongelukken en verzuim. Als medewerkers (te) lang werken neemt de kwaliteit van het werk af en neemt de kans op ongevallen toe. Daarom is het belangrijk dat uw medewerkers naast werken ook op tijd rust nemen. In de wetgeving en in de cao zijn afspraken opgenomen voor werknemers over hoe lang iemand per dag en per week mag werken.

Niet iedereen kan hetzelfde aan, daarom zijn voor kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) en jongeren (16- en 17-jarigen) aparte regels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in de Arbeidstijdenwet en Nadere Regeling Kinderarbeid. Ook gelden speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen.

Hoe geeft u praktische invulling aan arbeids- en rusttijden?

Algemeen 

De standaard arbeidsduur is 38 uur per week in de agrarische sector. Dit staat beschreven in de agrarische cao’s. Ook staat hierin beschreven dat overwerk is toegestaan en dat je afspraken kunt maken over de beloning hiervan. Ook over het werken in ploegen en het nemen van pauzes is een cao-afspraak gemaakt. In de wetgeving is geregeld dat na meer dan 5,5 uren werken een pauze moet worden ingelast van minimaal 15 minuten. In de Arbeidstijdenwet vindt u het overzicht van het maximaal te werken aantal uren en welke rusttijden er minimaal moeten worden aangehouden. Het is van groot belang om u hieraan te houden zodat medewerkers veilig en gezond kunnen blijven werken en het voorkomt boetes van de Inspectie SZW.

Regels voor kinderen en jongeren

Jongeren (16 en 17 jaar) mogen niet zulke lange werkdagen maken als volwassenen. Zij mogen ook niet zo lang achterelkaar werken: na 4,5 uur moeten zij een pauze nemen van minimaal 30 minuten. De pauze kan ook gesplitst worden in twee rustmomenten van ieder 15 minuten. Het is belangrijk om een registratie van de arbeids- en rusttijden bij te houden zodat u kunt aantonen dat u zich houdt aan de arbeids- rusttijden. De Inspectie SZW (Arbeidsinpectie) kan hiernaar vragen tijdens een inspectiebezoek. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht in de arbocatalogus.

Kinderen (van 15 jaar en jonger) mogen in principe niet werken. Voor werkzaamheden van lichte aard (klusjes) wordt echter een uitzondering gemaakt. Welke klusjes kinderen in de agrarische sector mogen doen en hoe lang ze dit mogen doen, leest u in de arbocatalogus.

Regels voor zwangeren en pas bevallen vrouwen

In de Arbeidstijdenwet zijn voorschriften opgenomen voor de werk- en rusttijden van zwangere werkneemsters. Het gaat om:

  • extra pauzes;
  • maximering van het aantal werkuren per dag, maand en kwartaal;
  • beperking van onregelmatig werk in het algemeen en nachtarbeid in het bijzonder;
  • gelegenheid om borstvoeding te geven/ te kolven.

Houd hier rekening mee ten aanzien van planning. De Rijksoverheid heeft nadere informatie beschikbaar over het inzetten van zwangeren en pas bevallen vrouwen.

Duurzame inzetbaarheid

De regels die hier genoemd worden zijn de maximale werktijden. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de zwaarte van het werk. Licht werk is natuurlijk veel gemakkelijker lang achter elkaar vol te houden dan lichamelijk belastend werk. Bovendien maakt het uit of je één dag, één week of meerdere weken moet overwerken. Om de medewerkers duurzaam inzetbaar te houden is het dus belangrijk om niet alleen te kijken wat maximaal mag, maar ook rekening te houden met de lengte, de frequentie en de zwaarte van het overwerk en wie het moet doen.

Meer informatie?

Kijk op de www.stigas.nl of bel naar de Stigas Servicedesk: 085 – 044 07 00 (kies voor optie 1).

Tip: in de arbocatalogus van uw sector vindt u de afspraken terug die binnen de sector gemaakt zijn over veilig en gezond werken.

0 Reacties

Laat een reactie achter