Toepassing 1,5 meter maatregel in de land- en tuinbouw

Laatste update: 30 juli 2020, 08:29

Maatregelen anderhalve meter

In Nederland duren de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken nog voort. Dat heeft gevolgen voor het samenleven én samenwerken zoals we dat voorheen kenden. Op deze themapagina vindt u informatie over de praktische toepassing van de anderhalve meter maatregel in de dagelijkse praktijk van ondernemingen in de land- en tuinbouw. Bent u werkgever in de agrarische sector en heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via ons contactformulier of bel naar T 088 – 888 66 88.

Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Omdat deze situatie langere tijd gaat duren, hebben de Taskforce Arbeid van LTO Nederland, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen samen met Stigas het Coronaprotocol Veilig werken, reizen en wonen opgesteld voor de agrarische sectoren.

Duidelijke richtlijnen – basis voor maatwerk
Het protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector. Als de actualiteit daarom vraagt, wordt het aangepast. Een eerste aanpassing zal worden doorgevoerd zodra de overheid duidelijkheid geeft over het begrip ‘gezamenlijke huishouding’. Het protocol besteedt, op initiatief van CNV Vakmensen en FNV Agrarisch en Groen, ook aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis voor werknemers.

Het totale protocol bestaat uit drie documenten: 1) het ‘basisdocument’ coronaprotocol land- en tuinbouw, 2) bijlage sectorale knelpunten, 3) bijlage vragen en antwoorden corona en werk. Daarnaast is het protocol vertaald in het Engels, Pools en Roemeens.

Voorbeelden van collega werkgevers

Stigas verzameld praktische voorbeelden en tips van werkgevers hoe zij in de praktijk omgaan met de 1,5 meter afstand. Onze sector is creatief en pakt door. Glastuinder Wilco Biemans (Biekom BV) vond een oplossing voor het werken aan de sorteerlijn: hij gebruikt de reparatieplaten (van reparatiesets voor het glasdek) als tussenschot. Dit voorkomt dat medewerkers elkaar mogelijk besmetten. “Twee gaatjes er in en ophangen”, aldus Biemans. “Wel elke pauze even schoonmaken met desinfectiemiddel Virkon-S.”

Doe er uw voordeel mee! Heeft u ook een tip? Meld deze aan Stigas.

Veelgestelde vragen & antwoorden

Moeten mijn werknemers ook anderhalve meter afstand houden?

Ja, te allen tijde. Dus zowel op de werkvloer, als in eventuele transportmiddelen, als in de eventuele woon- en slaapverblijven. Wij krijgen signalen dat de overheid hier ook streng op handhaaft. Mensen mogen alleen dichter op elkaar zijn als er bijvoorbeeld een (doorzichtige) wand tussen hen staat. Dit leidt tot zeer lastige situaties op de werkvloer en soms is het nodig om bijvoorbeeld de capaciteit van machines te beperken als mensen anders te dicht op elkaar zouden moeten staan om het werk bij te houden. ‘Stelletjes’ mogen wel in elkaars onmiddellijke nabijheid werken, zich verplaatsen en wonen. De gemeente Horst aan de Maas heeft een mooie infographic gemaakt in meerdere talen waarin de regels uitgelegd zijn. Deze vindt u hier.

Mogen werknemers nog in een groep werken?

Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden tenzij het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt.

Ik verzorg huisvesting voor mijn werknemers. Zijn dan nog extra regels rond corona van toepassing?

Nee, dat is specifiek voor huisvesting niet het geval (bovenop de RIVM instructies). We adviseren u dringend om minimaal  alle preventiemaatregelen te nemen die door het RIVM (www.rivm.nl) geadviseerd worden. Onderdeel daarvan is de minimale afstand van anderhalve meter onder alle omstandigheden, ook in de slaapverblijven. Mensen die in één ruimte wonen lopen immers extra risico op besmetting. In geval van gezamenlijke huisvesting waarbij meerdere personen besmet lijken te zijn, is het aan de GGD (of burgemeester en wethouders bij zeer grote locaties) om nadere maatregelen te treffen, zoals thuisquarantaine. U kunt met hen ook de mogelijkheid tot een quarantainelocatie bespreken.

Door de ‘anderhalve-meter-eis’ kan ik minder mensen huisvesten. Wat nu?

Ons advies is om beslist niet te tornen aan de anderhalve-meter-eis, ook niet in slaapvertrekken. In veel gevallen zal dat betekenen dat u minder mensen kunt huisvesten in uw huidige locaties. Ons advies is om dan op uw eigen bedrijf extra units te laten plaatsen. Dat is beter dan de mensen naar elders te laten reizen voor huisvesting. LTO heeft ook aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten gevraagd om het bijplaatsen van huisvesting te gedogen. Mocht u toch elders huisvesting regelen, dan adviseren wij om dat te doen in kleinschalige huisvesting, bijvoorbeeld in vakantieparken (die nu toch leeg staan). Die zijn op dit moment niet duur. Uw mensen onderbrengen in grootschalige en/of andermans huisvestingslocaties vergroot de besmettingskans op corona.

Wat zijn de richtlijnen bij vervoer?

De Taskforce Arbeid van LTO Nederland heeft de overheid verzocht om met een praktische richtlijn voor vervoer te komen. Ook is contact geweest met de ABU en NBBU rond hun advisering naar uitzendbureaus. Dit heeft geleid tot de bevestiging dat ook bij het woon-werkverkeer de richtlijnen van het RIVM van toepassing zijn. Dit betekent dat men óók tijdens vervoer anderhalve meter afstand tot elkaar dient te houden. Mogelijk heeft u iets aan de volgende handreiking. Let wel: Deze is juridisch niet getoetst. Rijd niet samen, maar ga elk met een eigen auto. Is dat niet mogelijk, rijd dan met zo weinig mogelijk mensen in één auto, zodat je afstand kunt houden. Is dat niet mogelijk, breng afscherming aan in de auto, zodat mensen fysiek van elkaar gescheiden worden. Is dat niet mogelijk, zorg dan voor maximale ventilatie (ramen open bij mooi weer). Houdt daarnaast afstand bij het instappen en reinig en desinfecteer de belangrijkste plekken auto dagelijks. Laat iedereen telkens op dezelfde plek zitten. Op dit moment onderzoekt Stigas wat de eisen zijn rond afscherming / compartimenten binnen een auto.

In een bus met een capaciteit van 62 personen, kunnen 20 mensen worden vervoerd met 1,5 meter afstand tussen iedere persoon. In een bus met een capaciteit van 50 personen, komt dit neer op 15 personen. Het is wel belangrijk dat ook bij het instappen en uitstappen de afstandsregel strikt wordt gehanteerd. Ook de vervoersbranche wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Verschillende touringcarbedrijven geven aan tegen kostprijstarieven mee te willen denken in het vervoer van internationale werknemers die nu juist zo hard nodig zijn. Ondernemers die hier gebruik van willen maken, kunnen contact opnemen met een vervoerder in hun regio.