Video: Functiecreatie

Laatste update: 17 januari 2017, 20:56

Bij Champignonkwekerij ChampWorld werken vijf werknemers via de Sociale Werkvoorziening. “Wij hebben geknipt in ons productieproces en de eenvoudige werkzaamheden eruit gehaald. Voorheen werden deze werkzaamheden door onze vaste mensen gedaan en dat was kostprijsverhogend.”
LTO Nederland stimuleert de instroom van mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector vanuit het project Agro Werkt Onbeperkt. Wilt u meer weten over praktische zaken als tegemoetkomingen, proefplaatsingen, jobcoaches en verzekeringen? Deze zaken zijn voor u op een rij gezet in het kennisdossier Werknemers met een arbeidsbeperking.