Kennisdossier – Werknemers met een arbeidsbeperking

Laatste update: 17 januari 2017, 20:43

In het kennisdossier ‘Werknemers met een arbeidsbeperking’ vindt u informatie over de mogelijkheden en aandachtspunten die er zijn bij het in dienstnemen van mensen met een arbeidsbeperking. Als u alle info op uw gemak door wilt lezen en/of uitprinten, kunt u ook de handreiking ‘Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector’ downloaden.

Kansen voor ondernemers
Een forse groep mensen heeft een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld door een ziekte of handicap, maar wil wel graag aan de slag. Dat biedt kansen voor agrarische ondernemers. Als ondernemer heeft u baat bij gemotiveerde en (relatief) goedkope arbeidskrachten die u eenvoudigere werkzaamheden uit handen kunnen nemen. Overige werknemers kunnen zich hierdoor richten op andere werkzaamheden en hun kwaliteiten optimaal benutten. Zo realiseert u een efficiëntere bedrijfsvoering en daarnaast een divers personeelsbestand en een goede sfeer op het bedrijf. Kortom: genoeg redenen om aan de slag te gaan met werknemers met een arbeidsbeperking!

Informatie voor werkgevers
Als u een werknemer met een arbeidsbeperking aanneemt, heeft u te maken met praktische zaken als tegemoetkomingen, proefplaatsingen, jobcoaches en verzekeringen. Deze zaken zijn voor u op een rij gezet in het kennisdossier. Daarnaast leest u ook over de ondersteuning bij de matching door het regionale WerkgeversServicepunt en wat de Werkgeverslijn land- en tuinbouw voor u kan betekenen.

Verder leest u in dit dossier ook over de Wet Banenafspraak en waarom het belangrijk is om hier aan bij te dragen. U leest in het dossier welke doelgroepen onder de wet vallen en welke werknemers meetellen voor de Wet Banenafspraak. Ook vindt u in dit dossier de benodigde informatie over de quotumheffing.
Agro Werkt Onbeperkt
LTO Nederland vindt dat de agrarische sector bij uitstek geschikt is voor mensen met een arbeidsbeperking en dat het goede mogelijkheden biedt voor agrarische ondernemers en geeft hier invulling aan via het project Agro Werkt Onbeperkt. Daarmee anticipeert LTO Nederland  op de Participatiewet en de Banenafspraak voor mensen met ziekte of handicap. Lees hier verder over Agro Werkt Onbeperkt.

Het kennisdossier biedt u allerhande informatie over de mogelijkheden voor een werknemer met een arbeidsbeperking  op uw bedrijf. Natuurlijk kunt u met vragen over dit onderwerp altijd terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.