Handreiking ‘Werken met mensen met een arbeidsbeperking’

Laatste update: 17 januari 2017, 20:46

Wat voor werk kunnen mensen met een arbeidsbeperking uitvoeren op uw bedrijf? Hoe vindt u deze mensen? Wat komt er bij kijken om deze mensen passend werk te bieden? Wat levert het uw bedrijf op? Welke organisaties kunnen u hierbij helpen? De antwoorden op deze vragen vindt  u in de handreiking ‘Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector’.

Deze handreiking is ontwikkeld in het kader van Agro Werkt Onbeperkt door SBCM (het A&O-fonds voor de sociale werkvoorziening) samen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw en LTO Nederland.  De handreiking is bedoeld voor u als agrarisch ondernemer/werkgevers als u meer wilt weten over het werken met mensen met een arbeidsbeperking. De handreiking biedt een aantal concrete handvatten. Ook kunt u de ervaringsverhalen van collega-ondernemers lezen. U kunt de handreiking hieronder downloaden.

Download de handreiking hier.