Downloads

Laatste update: 6 december 2019, 13:38

Handreiking Werken met mensen met een arbeidsbeperking
We ontwikkelden in samenwerking met SBCM en LTO Nederland een handreiking ‘Werken met mensen met een arbeidsbeperking’.  Deze handreiking is bedoeld voor werkgevers in de agrarische sector die meer willen weten over het werken met mensen met een arbeidsbeperking en biedt een aantal concrete handvatten. Lees hem hier.

Folder Agro Werkt Onbeperkt
Een korte samenvatting over het project Agro Werkt Onbeperkt vindt u in deze flyer. Download hem hier. 

Download de brochure Werken met Wajongers
In deze brochure vindt u eerlijke praktijkverhalen van ondernemers die met Wajongers werken. U krijgt praktische tips en er wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden die hierin worden geboden. Deze brochure is van ondernemers voor ondernemers. Download hier de brochure.

Overige handreikingen en checklists van SBCM
SBCM is het A&O Fonds van de Sociale Werkvoorziening. SBCM ontwikkelde voor werkgevers en begeleiders op de werkvloer een aantal instrumenten, zoals een Handreiking Aan het werk met nieuwe collega’s, een Checklist spelregels op het werk, en een set Begeleidingskaarten omgaan met psychische beperkingen. Download deze middelen op deze pagina.

 

Beschikbare tegemoetkomingen voor mensen met een arbeidsbeperking
Download hier een overzicht van de beschikbare tegemoetkomingen voor mensen met een arbeidsbeperking, zoals loonkostensubsidie en de no-riskpolis.

Alle arbeidsmarktregio’s overzichtelijk op een kaart 
Bekijk hier alle arbeidsmarktregio’s op een kaart en de bijbehorende profielpagina’s met informatie over onder meer het aantal te realiseren banen tot 2017.

 

 

 

 

Kandidaten verkenner
Werkgevers kunnen in deze verkenner direct en doelgericht zoeken in geanonimiseerde profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden, werkwensen, en over begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, als die nodig is. Met één muisklik wordt passend contact geregeld. Voor meer informatie www.werk.nl/kandidatenverkenner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie UWV Participatiewet
Deel 1: Voordelen van werknemers met een arbeidsbeperking
Deel 2: Regelingen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen
Factsheet no-riskpolis

FrieslandCampina stimuleert leden-veehouders te werken met Wajongers 
De zuivelcoöperatie FrieslandCampina wil haar leden-veehouders stimuleren te werken met mensen met een arbeidsbeperking. Daarom komt de onderneming tegemoet in de loonkosten en ondersteunt ze haar leden bij het maken van een match met een Wajonger. Lees meer Flyer van FrieslandCampina voor meer informatie.

 

 

Artikelen

  • Liesbeth van der Vegt, projectleider AgroWerkt Onbeperkt in gesprek met Martine Schuijer van VNO-NCW over hun inzet voor de Banenafspraak. Lees het volledige artikel.
  • In Nieuwe Oogst verscheen een uitgebreid artikel over het project Agro Werkt Onbeperkt. Hierin komt Lu Nijk aan het woord. Deze melkveehouder heeft meerdere Wajongers in dienst. Projectleider Liesbeth van der Vegt geeft uitleg over het project. Lees het artikel hier.
  • In de Veldpost een mooi artikel over wederom een Wajonger op een melkveebedrijf, ditmaal van Johannes en Jan Auke Bos in De Falom. Lees het artikel hier.
  • In het vakblad voor de bloemisterij, Bloembollenvisie, stond op 4 februari 2016 een mooi verhaal over een werkgever die een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst heeft. Ook het project Agro Werkt Onbeperkt kom hierin ter sprake. Lees het artikel hier.
  • “Hartverwarmende voorbeelden uit land- en tuinbouw”, Gerard van der Grind, Sociaal Economisch Beleid LTO Nederland.