Agro Werkt Onbeperkt

Laatste update: 13 februari 2023, 09:17

Agro Werkt Onbeperkt

LTO Nederland stimuleert de instroom van mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector vanuit het project Agro Werkt Onbeperkt. Door u te informeren en een eerlijk beeld te geven van mogelijkheden en uitdagingen bij het werken met mensen met een arbeidsbeperking. Wat voor werk kunnen mensen met een arbeidsbeperking uitvoeren op uw bedrijf? Hoe vindt u deze mensen? Wat komt er bij kijken om deze mensen passend werk te bieden? Wat levert het uw bedrijf op? Welke organisaties kunnen u hierbij helpen? Deze themapagina geeft antwoord op deze vragen.

Column projectleider Liesbeth van der Vegt: ‘Denken in kansen in plaats van in beperkingen’

De land- en tuinbouw is een sector waar ook ruimte is voor mensen met een arbeidsbeperking. Door te laten zien welke kansen het werken met mensen met een arbeidsbeperking biedt, stimuleert Agro Werkt Onbeperkt de instroom van deze doelgroep en worden ondernemers geïnformeerd en geïnspireerd.

Lees hier verder

Downloads

Handreiking Werken met mensen met een arbeidsbeperking

We ontwikkelden in samenwerking met SBCM, het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid, en LTO Nederland een handreiking ‘Werken met mensen met een arbeidsbeperking’.  Deze handreiking is bedoeld voor werkgevers in de agrarische sector die meer willen weten over het werken met mensen met een arbeidsbeperking en biedt een aantal concrete handvatten. Lees hem hier.

Welke (financiële) ondersteuning is er?

Van welke regelingen en subsidies u gebruik kunt maken als u iemand in het kader van de Banenafspraak in dienst neemt, hangt af van de instantie die verantwoordelijk is voor de arbeidsondersteuning van de werknemer. Het schema van ‘Op naar de 100.000 banen’ helpt u op weg. Klik hier voor het schema.

Praktijkverhalen

Achter in de grote kas klinkt gelach. Vrolijke muziek staat op en er wordt luid mee gezongen. Het is duidelijk: bij kwekerij Pim Rikken wordt met plezier gewerkt. Al ruim tien jaar werken werknemers met een arbeidsbeperking bij hem in de Hedera-kwekerij. “Het stekwerk laat ik het liefst aan hen over.” Lees verder

Hans Pronk, vooral melkveehouder, maar runt samen met zijn vrouw, drie zoons en een dochter inmiddels ook een loonwerkbedrijf en paardenpensionstal. Al 10 jaar werken ze bij Pronk met mensen met een beperking. Hans: ‘Soms denk je waar ben ik aan begonnen, maar wat is het dankbaar om iemand in zijn of haar kracht te kunnen zetten’. Lees verder

Ruben Ham

Werken met iemand met een arbeidsbeperking, zo pakt u dat aan

Als agrariër wilt u graag maatschappelijk betrokken zijn. Mogelijk denkt u erover na iemand met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Misschien kent u zelfs iemand uit de buurt die al regelmatig een klusje op het bedrijf oppakt. Maar hoe neem je hem of haar in dienst? En moet u alles zelf regelen of is er begeleiding vanuit het UWV? Deze en andere vragen beantwoord Ruben Ham, Landelijk Adviseur Werkgeversdiensten bij het UWV.

Lees verder

Op naar de 100.000 banen

‘Op naar de 100.000 banen’ is een overkoepelende wegwijzer die werkgevers ondersteunt om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de komende jaren voor 100.000 extra banen zorgen. Om dit mogelijk te maken, moet er veel gebeuren! Daarom zijn VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland dit project gestart. Hiermee ondersteunen zij u zodat ze kunnen inzetten op een arbeidsmarkt waarin iedereen zijn of haar talenten en capaciteiten kan benutten. Voor meer informatie zie de website.

Week van de 1000 Voorbeelden

Tussen 26 en 30 oktober 2020 is het de Week van de 1000 Voorbeelden. In deze actieweek komt de inclusieve arbeidsmarkt in de spotlight te staan. Werkgevers komen aan het woord, die er ook in deze periode niet voor terugschrikken hun inclusieve ambities uit te spreken.

Kandidatenverkenner

Wilt u in contact komen met mensen die onder de banenafspraak vallen? Of wilt u de kenmerken weten van deze mensen, zoals reisafstand, opleidingsniveau, het aantal uur dat een kandidaat wil werken, en in welke mate ze beschikbaar zijn voor werk? Gebruik dan de kandidatenverkenner banenafspraak. Klik voor meer informatie.

Agro Werkt Onbeperkt in beeld

Over Agro Werkt Onbeperkt

Met Agro Werkt Onbeperkt anticipeert LTO op de participatiewet en de banenafspraak voor mensen met een ziekte of handicap. Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en de voorlopig vervallen quotumregeling arbeidsbeperkten. Agro Werkt Onbeperkt stimuleert de instroom van mensen met een arbeidsbeperking in een sector die daar uitermate geschikt voor is. Voor ondernemers kan het werken met mensen met een arbeidsbeperking kansen bieden. Diverse regelingen maken het mogelijk om een goede arbeidskracht voor specifieke werkzaamheden in te zetten. Kwaliteiten van andere werknemers kunnen daardoor meer effectief benut worden. Deze zogeheten functiecreatie draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering. Agrarische ondernemers die ervaring hebben met functiecreatie noemen een verbeterde werksfeer en maatschappelijke bijdrage als voordelen van werken met mensen met een arbeidsbeperking. Echter, ondernemers ervaren een drempel en complexe regelgeving en papieren rompslomp.

Om dit onderwerp een impuls te geven is dit projectmatig gestart onder de noemer en  uitgevoerd in 2015-2016 met medefinanciering van Fonds Colland Arbeidsmarkt. Er is ingestoken op het creëren van duidelijkheid en ondersteuning van ondernemers. De in het project ontwikkelde informatie wordt blijvend ontsloten via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. De signalen en ervaringen van ondernemers rondom bijvoorbeeld wet- en regelgeving wordt daarnaast ingebracht bij de relevante instanties.  Daarnaast blijft er aandacht van het blijven delen van de eerlijke ondernemerservaringen hierover in onder meer publicaties. Separaat hieraan is in die periode aangehaakt bij het werkgeversinitiatief ‘Op naar de 100.000 banen’ van, naast LTO Nederland, ook VNO-NCW, MKB Nederland. Deze samenwerking is nog steeds actueel.