Agro Werkt Onbeperkt

Laatste update: 1 juni 2017, 19:54

 

 

 

Bent u op zoek naar personeel? Wilt u als ondernemer een kans geven aan mensen met een arbeidsbeperking? Bent u zoekende hoe u dat kunt organiseren? In dit kennisdossier ‘Agro Werkt Onbeperkt’ vindt u de informatie die u nodig heeft. Medewerkers met een beperking bieden u de mogelijkheid om uw team te versterken met gemotiveerde medewerkers. U realiseert een efficiëntere bedrijfsvoering, een divers personeelsbestand, het komt de werksfeer ten goede en u levert een maatschappelijke bijdrage. Uw medewerkers kunnen zich bezighouden met hun kerntaken en hun kwaliteiten optimaal benutten. Kortom: genoeg redenen om te verkennen of het ook voor u een goed idee is om te werken met werknemers met een arbeidsbeperking!

Via bovenstaande menuknopjes vindt u alle informatie over Agro Werkt Onbeperkt. U vindt er informatie over de mogelijkheden en aandachtspunten die er zijn bij het in dienstnemen van mensen met een arbeidsbeperking en praktijkverhalen van collega-ondernemers, waarvan u hieronder een korte trailer vindt. In de handreiking ‘Werken met mensen met een arbeidsbeperking in de agrarische sector’ vindt u alle informatie in een handig document samengevoegd.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van werken met mensen met een arbeidsbeperking? De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is u graag van dienst!

Achtergrond Agro Werkt Onbeperkt

Met Agro Werkt Onbeperkt anticipeert LTO op de participatiewet en de banenafspraak voor mensen met een ziekte of handicap. Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Agro Werkt Onbeperkt stimuleert de instroom van mensen met een arbeidsbeperking in een sector die daar uitermate geschikt voor is.

Voor ondernemers kan het werken met mensen met een arbeidsbeperking kansen bieden. Diverse regelingen maken het mogelijk om een goede arbeidskracht (relatief goedkoop) voor specifieke werkzaamheden in te zetten. Kwaliteiten van andere werknemers kunnen daardoor meer effectief benut worden. Deze zogeheten functiecreatie draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering. Agrarische ondernemers die ervaring hebben met functiecreatie noemen een verbeterde werksfeer en maatschappelijke bijdrage als voordelen van werken met mensen met een arbeidsbeperking. Echter, ondernemers ervaren een drempel en complexe regelgeving en papieren rompslomp.

Het project Agro Werkt Onbeperkt is uitgevoerd in 2015 en 2016. Er is ingestoken op het creëren van duidelijkheid en ondersteuning van ondernemers. Via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw zijn de opgedane kennis en de ontwikkelde materialen ingebed in een kennisdossier en daarmee blijvend beschikbaar voor ondernemers, het fundament en raamwerk staat. Daarnaast is een samenwerking tot stand gekomen met ‘Op naar de 100.000 banen’. Via deze samenwerking worden een aantal activiteiten in 2017 uitgevoerd.

In het afgeronde project is gedraaid op samenwerking in vijf pilotregio’s tussen LTO Nederland, UWV, SBCM, AOC Raad en de sociale werkvoorziening. Inzet hierbij was dat werkgevers en werknemers elkaar eenvoudig vinden via bestaande kanalen. Het project richtte zich op ondernemers in de dierhouderij, open teelten en paddenstoelen in vijf arbeidsmarktregio’s: Friesland, Gelderland (Betuwse Bloem), Flevoland, Noord-Limburg en Twente. Download hier de flyer over het project Agro Werkt Onbeperkt.

 

Kijk ook eens op de site van Op naar de 100.000 banen! het overkoepelende werkgeversinitiatief dat werkgevers ondersteunt om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

 

Sectorplan Agrarisch en Groen
Sociale partners in de agrarische en groene sector geven samen uitvoering aan het sectorplan agrarisch en groen. De activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de sector. Een groot aantal activiteiten is erop gericht om medewerkers in de sector langer, gezond en productief te laten doorwerken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Hiervan profiteren zowel werknemers áls werkgevers in de sector. Het sectorplan wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en door de sector zelf via het Fonds Colland Arbeidsmarkt. LTO Nederland staat aan de lat voor de uitvoering van twee activiteiten: extra BBL trajecten in de dierhouderij en instroom van mensen met een arbeidsbeperking.