Agenda

Eind maart/ begin april 2018 kunt u weer deelnemen aan onze werkgeversbijeenkomsten.
Hieronder een overzicht van de onderwerpen die worden besproken en alle data en locaties.
Direct aanmelden kan hier.

PROGRAMMA

Bent u voldoende op de hoogte van de actuele zaken rondom arbeid en werkgeverschap? De Werkgeverslijn land- en tuinbouw nodigt u namens LTO en de aangesloten vaktechnische organisaties van harte uit voor één van de werkgeversbijeenkomsten. We praten u graag bij over de actuele onderwerpen van dit moment:

  • Toelichting cao-actualiteiten: uitleg over de nieuwe afspraken in de cao Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij en de stand van zaken in het kader van de cao Glastuinbouw. Maar ook 3e jaar WW, vakantiebijslag over overwerk, seniorenregeling etc.;
  • Certificering van en inhouden voor huisvesting: status agrarische huisvestingsnormen en de gevolgen voor de praktijk;
  • Gewijzigde cafetariaregeling per 2018; wat is er veranderd? Hoe gaat u daarmee om?
  • Toelichting op het regeerakkoord en de arbeidsmarktplannen vanaf 2020.

Tijdens de bijeenkomsten brengen we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Vanzelfsprekend is er ook ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Binnen twee uur bent u weer klaar voor het nieuwe (werkgevers-) seizoen.

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor een bijeenkomst via het digitale aanmeldformulier.

WEBINAR

Kunt u niet live bij een bijeenkomst zijn maar wilt u wel bijgepraat worden? Neem dan deel aan onze webinar op donderdag 26 april 2018 om 10:30 uur. Aanmelden kan hier.

Graag tot ziens bij één van onze bijeenkomsten!

De werkgeversbijeenkomsten worden financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt.

DATA EN LOCATIES

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur.

Dinsdag 24 april 2018
De Nachtegaal
Heereweg 10
2161 AG Lisse


Woensdag 25 april 2018
Shortgolf
Rivierduinweg 9
8255 PJ Swifterbant