Aanpassing wettelijk minimumloon grote gevolgen bij toepassing cafetariaregeling

Aanpassing wettelijk minimumloon grote gevolgen bij toepassing cafetariaregeling
6 maart 2017 Diana Eleveld

LTO Nederland blijft zich inzetten voor het behoud van de fiscale uitruil van overuren met de kosten voor huisvesting, reizen en levensonderhoud van buitenlandse seizoenmedewerkers (cafetariaregeling). Per 1 juli 2017 verandert de wet minimumloon (WML) waardoor de uren die iemand meer werkt dan is overeengekomen (meeruren) minimaal conform het wettelijk minimumloon moeten worden uitbetaald.

‘Daarmee vervalt de cafetariaregeling,’ legt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland uit. ‘Dit heeft grote gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers in de open teelten en glastuinbouw. Wij maken ons daarom sterk voor het behoud van de cafetariaregeling.’ Op dit moment is LTO Nederland al in gesprek met de Belastingdienst en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast zal er rondom de verkiezingen ook met leden van de Tweede Kamer worden gesproken. ‘Het vervallen van de cafetariaregeling maakt het onaantrekkelijk voor seizoenmedewerkers om in Nederland te komen werken en zet daarmee Nederlandse werkgevers in vergelijking met werkgevers uit bijvoorbeeld België en Duitsland op grote achterstand’ aldus Van den Boomen.

Gevolgen aanpassing WML

Werkgevers in de open teelten en glastuinbouw die op basis van cao-afspraken de regelingen seizoensarbeid en piekarbeid met de cafetariaregeling combineren, kunnen hier vanaf 1 juli 2017 geen gebruik meer van maken. De uitruil van belaste overuren die tegen minimumloon (WML) worden uitbetaald, met de onbelaste verstrekking van de gemaakte extra kosten voor huisvesting, reizen en levensonderhoud van buitenlandse seizoenmedewerkers is dan niet meer mogelijk. ‘Het loon dat uitbetaald wordt boven het wettelijk minimumloon mag nog wel worden uitgeruild,’ voegt Wim van den Boomen toe.

Deze verandering in de wet minimumloon betekent dat buitenlandse seizoenmedewerkers bij overuren minder netto loon overhouden en dat werkgeverslasten omhoog gaan. ‘Met deze aanpassing verdwijnt vooral een groot voordeel voor de seizoenmedewerker. In totaal verdwijnt een voordeel van omgerekend tientallen miljoenen euro’s voor seizoenmedewerkers en werkgevers,’ aldus van den Boomen.

Cafetariaregeling

Buitenlandse werknemers, die tijdelijk (maximaal 9 maanden) in Nederland komen werken, kunnen de gemaakte extra kosten voor huisvesting, reiskosten en levensonderhoud met de cafetariaregeling gunstig verrekenen met overuren. De werknemer betaalt door deze regeling minder werknemerslasten en inkomstenbelasting over de overuren. De hoogte van de extra kosten bepaalt hoeveel overuren kunnen worden uitgeruild zonder dat premies en sociale lasten worden afgedragen.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter