Aanpassing pensioenregeling BPL Pensioen per 2020

Aanpassing pensioenregeling BPL Pensioen per 2020
20 december 2019 Maartje Jager

Laatste update: 31 december 2019, 15:29

Per 2020 wordt de pensioenregeling van BPL Pensioen aangepast. Gisteren is het onderhandelingsresultaat omgezet in een akkoord en heeft het Bestuur van BPL Pensioen ingestemd met de uitvoering van de nieuwe afspraken. Kern van de afspraken is dat de totale pensioenpremie stijgt van 21,7% naar 25% in 2020 met behoud van een goede pensioenopbouw voor werknemers. Werknemers betalen 2% en werkgevers betalen 1,3% extra premie in 2020. De zogenaamde VPL-premie, een premie voor werkgevers voor financiering van VUT-rechten, vervalt voor agrarische werkgevers per 2020.

De stijging van de pensioenlasten voor agrarische werkgevers in 2020 wordt dus gecompenseerd door het vervallen van de VPL-premie. De aanpassing van de pensioenregeling draagt bij aan de noodzakelijke versterking van de financiële positie van BPL Pensioen. Voor 2021 zijn afspraken gemaakt over een aanvullende premie-inleg en nog nader te bepalen pensioenopbouw. BPL Pensioen gaat werkgevers en werknemers de komende weken per brief en mail actief informeren over de aanpassingen in de pensioenregeling. Op de website van BPL Pensioen leest u al wel meer informatie over de wijzigingen.

Hans Koehorst
Themaspecialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid
LTO Nederland

 

0 Reacties

Laat een reactie achter